Revidert forslag til retningslinjer for hobbykveld

Portrett av Aina Beate Kallak.

Aina Beate Kallak. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBFs advokat Aina Beate Kallak og fagsjef servicemarked, skade og lakk Knut Ole Magistad har revidert retningslinjene.

"-Dette er et utgangspunkt NBFs medlemsbedrifter kan benytte dersom de ønsker det" sier NBF-advokat Aina Beate Kallak. "- Man kan selvsagt gjøre endringer så lenge det er innenfor verkstedsforskriften, f.eks. at hobbykveld også skal gjelde for andre gjenstander enn kjøretøy. Det er viktig at bedriften sørger for å innehar en ansvarsforsikring som er gyldig for hobbykveld, samt at eventuell fordelsbeskatning innrapporteres korrekt", avslutter Kallak. 

NBFs medlemmer finner de reviderte retningslinjene for hobbykvelder i sin digitale verktøykasse under "Verksted, vedlikehold og reparasjon av bil".