Viktig tillegg i vilkår med forsikring – brukte deler

Foto: Maskot/NTB

NBF oppfordrer medlemmene å tillegge et viktig element i sine avtaler med forsikringsselskapene angående bruk av brukte deler innenfor bilens garantitid. Uten tillegget vil verkstedet risikere å bli ansvarlige for bortfall av nybilgaranti.

NBF er positive til økt bruk av brukte deler. Men det må være ordentlig og forutsigbart fra kunde. Dagens samarbeidsavtaler NBF har kjennskap til inneholder flere nye elementer som skal øke bruken av brukte deler. Utfordringen er at ansvar for bilens eksisterende nybilgaranti ikke ivaretas eller sikres.  

Produsenter/importører bekrefter til NBF at de ikke vil dekke garanti på skader eller følgeskader ved bruk av brukte deler innenfor bilens nybilgaranti. Bortfall av garanti betyr at forbruker/kunden vil bli stilt i en vanskelig situasjon dersom problemer inntreffer etter en skadereparasjon. 

I tillegg vil verkstedet, i hvert fall i første omgang, være ansvarlig overfor kunde etter norske lovregler for den utførte reparasjonen, hvilket ikke fremstår som riktig i de tilfeller der feilen nettopp skyldes svikt i den brukte delen. 

NBF erfarer at noen forsikringsselskaper har uttalt at de overtar produsentansvaret og dekker eventuelt skader og tap som ellers ville vært dekket av bilens garanti. Men vi kan ikke se at slike vilkår har blitt implementert i avtalene. Derimot registrerer vi at hos flere forsikringsselskap er vilkår endret i forsikringstakers disfavør ved at de nå åpner for generell bruk av "nesten tilsvarende deler" uansett bilens alder samt at eventuell "verdiforringelse eller tap av garantiavtale" ikke erstattes av forsikringen og "reklamasjoner må rettes til verksted." NBF vurderer uansett at en dekning fra forsikring ikke er likeverdig en fabrikkgaranti. En fabrikkgaranti vil alltid følge bil og ikke forsikringsavtale. 

NBF er derfor nødt til å anbefale for våre medlemmer å ta inn følgende vilkår i avtalene med forsikringsselskapene: 

"Innenfor bilens nybilgaranti skal det brukes nye eller fabrikkgodkjente deler ved reparasjon. Dette for å sikre at bilens nybilgaranti ikke forringes".