Avvik og risikohåndtering – hvordan gjøre jobben sikrere og redusere uønskede hendelser

kvinne og mannlig mekaniker i hyggelig samtale

Foto: NTB

God avvikshåndtering er essensielt for å redusere uønskede hendelser og risikofaktorer. HOP (Human and Organisational Performance), er en proaktiv tilnærming til å forbedre sikkerhet og ytelse i arbeidslivet.

Norsk Industri har sammen med sine medlemmer utarbeidet og samlet ressurser og verktøy for bedre risikohåndtering, basert på en tilnærming kalt HOP (Human and Organisational Performance). Disse verktøyene er åpent tilgjengelig, og kan benyttes kostnadsfritt. 
Du finner alt om HOP her (norskindustri.no) 

Hva er HOP? 

De fem grunnprinsippene i HOP er: 

  • Det er vanlig å gjøre feil 
  • Skyld løser ingenting 
  • Læring er avgjørende for forbedring 
  • Omstendighetene former atferd 
  • Hvordan du responderer betyr mye 

HOP anerkjenner at mennesker er feilbarlige, og at systemer og prosesser må utformes for å støtte dem. HOP fokuserer på å lære av det som går bra, ikke bare det som går galt, og å involvere de ansatte i å finne løsninger. Ved å få god læring av de hendelser som oppstår, kan man også legge til rette for bedre måter å arbeide på. 

Hvorfor er dette nyttig for min bedrift? 

HOP kan hjelpe din virksomhet å jobbe mer proaktivt med sikkerhet ved å identifisere og håndtere de forholdene (feilfellene) som kan gjøre arbeid utfordrende eller vanskelig og som øker sannsynligheten for feil eller hendelser. Fokuset er på å fikse arbeidet, ikke den som gjør jobben.   

Vil du vite mer? 

Gå til nettsiden for HOP (norskindustri.no).  Her finner du nyttig og praktisk kunnskap om HOP, samt eksempler og erfaringer fra andre som har brukt det. Du vil også få tips og råd om hvordan du kan komme i gang med HOP, og hvordan det kan hjelpe deg og din bedrift å oppnå bedre resultater. Nettsiden inneholder også lenker til ressurser, kurs og arrangementer om HOP. 

NBF hadde avvikshåndtering på et av våre frokostmøter, du finner presentasjonen i digital verktøykasse bak innlogging >