Vil du arbeide sammen med NBF for å løse utfordringer knyttet til arbeidsmiljø (HMS) for bilbransjen?

Vi har ledige plasser i bransjeutvalget HMS! Vi ønsker å få inn personer som er villig til å dele kunnskap. I utvalget møter du flere fra andre medlemsbedrifter som ønsker å bidra for å hjelpe NBF i arbeidet med HMS.  

Foto: Maskot/NTB

Noen eksempler på saker/områder som bransjeutvalget har jobbet med: 
 • Arbeidsmiljø  
 • Trivselsundersøkelsen  
 • Forlenge ståtid i bransjen 
 • Kjemikaliehåndtering  
 • Mangfold, likestilling  
 • HMS kurs  
 • Bidratt til utvikling av EN BRA DAG PÅ JOBB 
 • Seriøsitet i bilbransjen 
 • Rekruttering 
Vi søker personer som er: 
 • Engasjert i arbeidsmiljø og sikkerhet for ansatte  
 • Kunnskapsrik 
 • Innehar en lederfunksjon 
 • Villig til å dele kunnskap 
 • Kandidater som vil styrke mangfoldet i gruppen prioriteres (virksomhet/kjønn) 
 • Bruke litt tid, estimert fire-fem møter per år 

Det vil være en kombinasjon av fysiske og digitale møter. 

Er du interessert hører vi gjerne fra deg, gjerne innen 17. mars. 

Ta kontakt med Heidi Chr. Lund: