Vårens vakreste eventyr – er du skodd for lønnsoppgjøret?

Handshake. Figurer av flere forskjellige yrker står på hver underarm.

Foto: Unsplash.com

Årets lønnsoppgjør nærmer seg. I år er det et såkalt mellomoppgjør hvor kun lønnssatsene skal reguleres. LO vil overlevere sine krav til NHO i uke 13. Forhandlingene vil kunne ende i brudd senere den uken.

Aktuelle datoer i lønnsoppgjøret 2023

  • 21.2: LO vedtok sine hovedretningslinjer for årets lønnsoppgjør
  • 9. 3: NHOs representantskapsmøte vedtok sine posisjoner foran årets oppgjør
  • 27.3: Mellomoppgjøret startet. LO overleverte sine konkrete krav til NHO
  • 30.3: Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO
  • 11.4: Info fra LO om plassfratredelsen. Flere av NBFs medlemsbedrifter er varslet tatt ut i mulig streik. NHO/NBF gitt info til samtlige berørte virksomheter.
  • 14.-16.4: Mekling mellom LO og NHO. NBFs forhandlingssjef representerer NBF på meklingsstedet Hotel Opera i Oslo sentrum.
  • Etter 16.4: Enighet mellom partene eller streik
  • De lokale forhandlingene vil starte etter vedtagelsen av oppgjøret – primo mai 2023

Det betyr en mulig megling i regi av Riksmegleren etter påske (14.-16. april). NBF vil være representert under meglingen ved forhandlingssjefen. Også årets lokale forhandlinger vil kunne bli krevende. De kommer i etterkant av de sentrale forhandlingene og med oppstart ca. primo mai. 

Hva bør bedriftene allerede nå forberede seg på ?

En fordel å ta det første møtet med de tillitsvalgte så tidlig som mulig hvor det orienteres kort om det forestående lønnsoppgjøret. Kan være tilstrekkelig å planlegge den videre prosessen med de tillitsvalgte allerede før de sentrale forhandlingene. Bedriften kan da få avklart hvem som skal utgjøre forhandlingsgruppen for de organiserte. Hovedregelen er at de organiserte gir fullmakt til én eller to tillitsvalgte dersom det er flere organiserte. Bedriften kan for sin del informere om hvem som skal forhandle på vegne av ledelsen.

Så er det greit å allerede tidlig vise til hva som skal utgjøre grunnlaget for eventuelle lokale tillegg fra bedriften – de såkalte fire kriteriene: bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Også den aktuelle arbeidskraftsituasjonen kan være et element i en totalvurdering om hva som eventuelt kan gis i lønnstillegg. Dette gjelder formelt for de virksomhetene som er bundet av tariffavtale (for eksempel Biloverenskomsten eller bilselgeravtalene). Har de tillitsvalgte kanskje noen tanker om lønnsoppgjøret ? Har de fått informasjon fra sin fagforening ?

Ikke alle NBFs medlemsbedrifter har tariffavtale. Det samme utgangspunktet kan også gjelde for disse bedriftene, men hjemmelen for eventuelle lønnstillegg kan være i arbeidsavtalene til de ansatte eller i etablert praksis. Det er uansett NBFs inntrykk at bedriftene som ikke har tariffavtale følger omtrent det som først blir avtalt mellom de sentrale parter og så gir noenlunde det samme i lokale tillegg som de tariffbundne bedriftene.

NHOs posisjon i lønnsoppgjøret 2023: Målet er styrket konkurranseevne og trygge jobber >

Spørsmål rettes til advokat og forhandlingssjef Hans Tore Hagland.