NBF svært kritisk til kommende endring på leasing: Planlegger regjeringen å ta livet av leasing som finansieringsform?

Publisert

Som et svar på Stortingets anmodningsvedtak fra 2022 om å gjøre elbiler mer konkurransedyktige på leasing, svarer nå regjeringen med et forslag som vil gjøre leasing av personbiler mye dyrere.

Regjeringen sender nå ut på høring et forslag som fjerner minimum holdingperiode på 48 måneder for å unngå å tilbakeføre mva. på en leasingavtale. Dette erstattes i stedet med en ordning hvor restverdien på bilen etter endt leasingperiode legges til grunn for hvor mye mva. man får fradrag for.

I dag slipper man å tilbakeføre noe mva. dersom leasingperioden er minimum 48 måneder. Det nye forslaget vil tilsi at man må tilbakeføre f.eks. 50 % av mva. etter 48 måneders leasingperiode, dersom restverdien på bilen er 50 %.

- Dette er fullstendig krise for leasing som finansieringsalternativ, sier NBF-sjef Stig Morten Nilsen.

Portrett av Stig Morten Nilsen

Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon/NBF

Så lenge elbilene har mindre mva. enn øvrige drivlinjer, så kan dette forslaget bidra til at leasingkostnadene på elbiler på kort sikt øker mindre enn på øvrige biler. 

- Men, i det øyeblikk også elbilene har full mva., vil ikke de ha noen som helst fordel av denne endringen. Det eneste man da har oppnådd er å gjøre leasing som finansieringsalternativ mye dyrere, og sannsynligvis uaktuelt, sier Stig Morten Nilsen.

At dette kommer på toppen av innstramningene i låneforskriften fra 1. juli i år gjør jo ikke akkurat saken bedre. Leasing kunne da være et alternativ for mange som ønsket å ta skiftet til en nullutslippsbil, men med denne endringen gjør det vanskeligere.

- Det virker rett og slett som at noe kan gått feil i denne utredningen, intensjonen bak anmodningsvedtaket var jo noe helt annet. Det vil NBF sørge for å påpeke i den kommende høringen. Norske bilkjøpere og bil- og finansbransjen ønsker å ha leasing som et finansieringsalternativ på biler, Regjeringen ønsker tydeligvis noe annet, avslutter Stig Morten Nilsen.