hvit elbil lader. blått lys i ladeluka.

Foto: Unsplash.com

Pris påvirker nordmenns kjøpsbeslutninger, og økte elbilavgifter vil forsinke utskifting av bilparken. Elektrifisering av personbilparken er en lavthengende frukt sammenliknet med tilsvarende utslippskutt i andre deler av sektoren, slik at økte elbilavgifter gjør det vanskeligere å nå klimamålene for 2030.

Fredag 20. oktober legger Oslo Economics (OE) fram en ny rapport som analyserer hva endringer i kjøps- og bruksrelaterte bilavgifter betyr for kjøp og bruk av bil i Norge. Rapporten viser hvilke konsekvenser avgiftsendringer kan få for tempoet i dette grønne skiftet i veitrafikken.

Rapporten «Kjøps- og bruksavgifters betydning for kjøp og bruk av bil» viser at økte avgifter på kjøp av nye biler, reduserer utskiftningen av bilparken. Slik blir det igjen vanskeligere å nå klimamålene. Også endringer i bruksrelaterte avgifter kan trekke i samme retning.

- Pris påvirker nordmenns kjøpsbeslutninger, og økte elbilavgifter vil forsinke utskifting av bilparken. Elektrifisering av personbilparken er en lavthengende frukt sammenliknet med tilsvarende utslippskutt i andre deler av sektoren, slik at økte elbilavgifter gjør det vanskeligere å nå klimamålene for 2030, sier Eivind Søraa, Senior Economist i Oslo Economics.

Rapporten, som legges fram på frokostmøtet på Litteraturhuset, er utarbeidet på oppdrag fra Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Ikke stopp på oppløpssiden
Målrettet satsing gjennom flere år, med momsfritak og andre incentiver ved kjøp av elbil, har plassert Norge i verdenstoppen i overgangen til nullutslippsbiler. Elbiler utgjør nå 83 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler, og målet om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025 kan være innen rekkevidde.

- Historien viser tydelig at avgiftsendringer har stor betydning for befolkningens valg og kjøp av nye biler. Nå må vi lære av erfaringene, og ikke stoppe det grønne skiftet på oppløpssiden, sier direktør Erik Andresen i BIL.