Emisjonen i DRIVE overtegnet: Svært solid eierstruktur i DRIVE

Publisert

I februar ble det gjennomført en rettet emisjon i DRIVE mot NBFs medlemmer. Emisjonen ble overtegnet. Selskapet vil være fullt ut egenkapitalfinansiert med en aksjekapital på kr. 25.050.000,-. 36 selskaper med 330 bilforhandlere blir med på eiersiden, deriblant de største aktørene i Norge.

- Det er svært gledelig, og med en viss stolthet, vi i dag offentliggjør aksjonæroversikten i DRIVE slik den vil være ved lanseringen i Norge, sier Stig Morten Nilsen, styreleder i selskapet Newco Norge AS og leder i NBF.  

-  Aksjonæravtalen krever at eierne er kunder på selskapets hovedprodukt. Noe annet ville være unaturlig all den tid man velger å investere i en egen bransjeplattform. Dette skaper, sammen med innretningen på avtalen med Wayke i Sverige, et utrolig godt og solid fundament for selskapet fremover, fortsetter Nilsen. 

Administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen

Adm. dir i NBF og styreleder i Newco Norge AS, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

DRIVE blir et fullverdig verktøy for håndtering, kjøp og salg av biler, og inneholder mer funksjonalitet enn noen av verktøyene som er på markedet i dag. Bakgrunn: DRIVE BLIR ET FULLVERDIG VERKTØY >

- Allerede før vi tilbyr DRIVEs løsninger til norsk bilbransje er 330 bilforhandlere med et årlig bruktbilsalg på over 100.000 person- og varebiler med som kunder. Når selskapet i tillegg er så godt kapitalisert, ligger alt til rette til at DRIVE-plattformen fremover vil gi norske bilforhandlere det mest moderne verktøyet for håndtering av den digitale bil- og kundereisen, avslutter Nilsen. 

Permanent navn på selskapet og valg av nytt styre vil skje på ekstraordinær generalforsamling i mai.   

aksjonærsammensetning i DRIVE.jpg