Flere må velge yrkesfag – landsforeninger kjører kampanje

Publisert

Portrett av kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland

Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBF, i samarbeid med flere andre, lanserer en omfattende kampanje for å fremme yrkesutdanningen. Foreldre og andres fordommer mot yrkesfag skal bekjempes.

Samarbeidet er en allianse mellom flere nøkkelforeninger. Kampanjen vil ha «kickoff» i romjulen og fortsette på nyåret frem mot søkefristen for videregående utdanning 1. mars.

– Foreldre er rollemodeller og viktige rådgivere når utdanningsvalg skal tas. Det er viktig at de som gir råd har rett kunnskap. Vi opplever at foreldre og andre voksne ofte har et skjevt bilde generelt av yrkesfagene. Derfor samarbeider NHO-fellesskapet om denne kampanjen, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

Kampanjen skal opplyse og inspirere foreldre med barn i ungdomsskolealder om de mange mulighetene innenfor yrkesfag. Kampen mot fordommer og myter om yrkesfag står sentralt, og målet er å vise mangfoldet og fremtidsmulighetene yrkesutdanninger tilbyr. Denne kampanje tar sikte på å engasjere foreldre til ungdom som står overfor valg av videregående utdanning.

– Med digital markedsføring, inkludert sosiale medier, podkaster og nettside, ønsker foreningene å nå ut til familier over hele landet, sier Steinsland. - Kampanjen spør om foreldre har fordommer som står i veien for barnas framtid. Vi vil ha dem til å stoppe opp, tenke over om det stemmer, for deretter å søke mer informasjon om yrkesfag, legger han til.

Landingsside for kampanjen er yrkesfag.no. Den vil formidle faktainformasjon om yrkesfag, inkludert karriereveier, muligheter for videre utdanning, og hvordan yrkesfag bidrar til personlig og faglig vekst.

– Valg av utdanningsretning må være kunnskapsbasert. Derfor kjører vi nå kampanje for å prøve å ta livet av noen fordommer, avslutter Steinsland.