Bestill kurs av NBF-advokatene

NBF-advokatene arrangerer bedriftsinterne kurs om juridiske emner, med sikte på å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Kursene kan bestilles av NBFs medlemsbedrifter, merkeforeninger og importører.

NBF-advokatene (f.v) Hans T. Hagland, Aina B. Kallak, Henrik O. Melsom og Mia C. Lindstad. Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon/NBF

Priser og praktisk info juridiske kurs

Praktisk informasjon:
  • Medlemsbedrifter i NBF får rabatterte kurspriser på bedriftsinterne kurs. Kontakt
  • Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte til alle kurs.
  • Pris per person på ikke-bedriftsinterne kurs: kr. 750,- per deltaker.
  • Kursvarighet: 2 timer
  • Kursene kan gjennomføres digitalt eller fysisk. 
  • Kursholder avtaler kursinnhold etter ditt behov. 
  • Ikke medlem i NBF? Send kursforespørsel til