Kurs for NBF-medlemmer: sikkert arbeid på el- og hybridkjøretøy

Ønsker du å ligge i forkant av eventuelle lovkrav og ha økt fokus på HMS og sikkerhet?

Kurset retter seg spesifikt mot risiko ved arbeid på el- og hybridkjøretøy der skadehåndtering og førstehjelp har ekstra fokus. Kurset er basert på FSE kurs for el-installatører og gir dere mulighet til å ligge i forkant av forventede krav fra DSB mot bilbransjen. Les kursbeskrivelsen under og ta kontakt via www.blostrupmoen.no/nbf for mer informasjon og tilbud skreddersydd deres behov.

Blostrupmoen vil sette opp åpne kurs når det er mulig å gjennomføre ref. Covid restriksjoner. Frem til dette har medlemmer mulighet for å melde seg på via NBFs egen kurskalender. Vi leverer helst dette kurset i klasseromsundervisning men har andre alternativer over videokonferanse der dette ikke er mulig. Vi understreker at praktisk trening på HLR og hjertestarter er spesielt viktig når det gjelder risiko for strømskader og hjertestans ved arbeid på el/hybridkjøretøy

Se kursbeskrivelsen her > 

Blostrupmoens kurskalender oppdateres når nye kurs settes opp (koronaavhengig). 

Les mer om Blostrupmoens samarbeid med NBF her >