Immaterielle rettigheter og verdier (IPR): Onsagers hjelper deg

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Samarbeidsavtalen med Onsagers skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester. 

En unik medlemsfordel er en gratis «IP-sjekk», som innebærer at du får en forenklet gjennomgang av bedriften for å identifisere mulige immaterielle verdier (IP).

Immaterielle rettigheter og verdier (IPR): Onsagers hjelper deg