Digitalt møte om bærekraftsrapportering

 • 9. apr 2024Kl. 13.00–14.00
 • Kun for medlemmer i NBF
 • Påmeldingsfrist 8. april 2024

Velkommen til digitalt møte om bærekraftsrapportering!

Dette nettmøtet tas opp.
tom asfaltvei omgitt av skog. solnedgang

Foto: Unsplash.com

EU har lansert EU Green Deal, en handlingsplan som skal sikre at vi reduserer utslippene i tråd med FNs bærekraftsmål, at vi kobler ressursutnyttelse fra økonomisk vekst og at vi får med alle.

Et av virkemidlene er at vi rapporterer på våre ikke-finansielle aktiviteter og EU har derfor lansert et nytt bærekraftsdirektiv, CSRD, som legger føringer for hvordan vi skal rapportere.

Viktige stikkord er endringsledelse, interessentdialog, påvirkningsanalyser og transparens.

Vi rydder i ord, begreper og krav, og setter fokus på hva som skal rapporteres og hvordan du kan skape verdi gjennom arbeidet. Vi har invitert Lin Hammer, Sustainability manager, fra Kiwa til å gi en oversikt over krav til bærekraftsrapportering

Agenda
 • Velkommen og introduksjon
  Heidi Chr. Lund, HMS- og kvalitetssjef i Norges Bilbransjeforbund

 • Bærekraftsrapportering; hva er nytt, hvilket ansvar har du som leder, hvordan skape verdi gjennom bærekraftsrapportering og hvordan gjør vi selve rapporteringen
  Lin Hammer, Sustainability manager, Kiwa

 • Spørsmål & svar

 • Avslutning