Grønnvasker bilbransjen?

Publisert

Jeg tror ikke det. Men det er lett å falle ubevisst for fristelsen. Fallgruvene er mange.

Det er flott at NBF nå tar grep og signerer grønnvaskingsplakaten. Bilbransjen står midt oppi en stor transformasjon til mer bærekraftig mobilitetsløsninger og NBF har en sentral rolle i rådgivning og veiledning til bransjen. 

God og troverdig kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit og vi ser frem til samarbeidet.

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør Skift Næringslivets Klimaledere

Derfor har Norges Bilbransjeforbund (NBF) signert Grønnvaskingsplakaten og oppfordrer andre til å vurdere det samme. Ikke fordi det er viktig å signere, men fordi det er mye å lære, og god og troverdig kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit.

Det virksomheten gjør på bærekraft skal være etterprøvbart og da må en ha en ærlig og troverdig kommunikasjon på hvordan virksomheten driver. Grønnvasking er at en overkommuniserer det som er bra og underkommuniserer det som ikke er like bærekraftig. I motsetning til annen vask, er det fryktelig enkelt å starte med grønnvasking – ikke av vond vilje, men fordi lysten til å fremheve det man er gode på er så stor. For å få unngå problemet, er det nødvendig med grundig refleksjon.  

1O9A1090.jpgArtikkelforfatter Heidi Chr. Lund, fagsjef HMS og kvalitet i NBF.

Ved å signere på Grønnvaskingsplakaten får en tilgang til nettverk og en læringsarena for hvordan vi skal sikre et bærekraftig næringsliv. Alle må selv overføre de 10 punktene i Grønnvaskingsplakaten til sin egen virksomhet og gjøre det kjent i hele organisasjonen.  

Det koster ikke noe å signere plakaten, bortsett fra forpliktelsen om å leve etter retningslinjene på Grønnvaskingsplakaten.  

Les mer om Skift Norge og Grønnvaskingsplakaten 

15. juni var Grønnvaskingsplakaten tema på NBFs ukentlige frokostmøte. Bjørn K. Haugland fra  Skift presenterte hva som ligger bak og hva det innebærer å signere Grønnvaskingsplakaten. Presentasjonen er tilgjengelig i NBFs digitale verktøykasse for medlemmer >