Tenk inkludering i jakten på nye ansatte

Publisert

At det er stor mangel på fagarbeidere vet de fleste. Kanskje er inkludering et hjelpemiddel til å få noen gode og lojale fagarbeidere eller ansatte? Bilbransjen kan vise til mange gode eksempler som har gitt flere som står utenfor arbeidslivet en jobb i bransjen.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med inkluderende rekruttering. Vi er takknemlig for å samarbeide med NHO, Norges Bilbransjeforbund, Nav og lokale attføringsbedrifter. Alle kan gjøre litt, men sammen gjør vi stor forskjell.

Christian Nordvik, adm. dir Nordvik Gruppen AS

Inkludering faller inn under sosial bærekraft. Her er det store muligheter for bedrifter til å ta et ekstra samfunnsansvar som også kommer virksomheten og arbeidsmiljøet til gode.  

NHO har flere tips til hvordan en kan jobbe med å finne kandidater. Det er ca. 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen som står utenfor arbeidslivet. Ved å rekruttere personer som har falt utenfor, kan virksomheter få den arbeidskraften de trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet. Slik kan du rekruttere fra hele befolkningen > 

Christian Nordvik crop og resize.jpgChristian Nordvik. Foto: Nordvik Gruppen AS. 

Nordvik Gruppen AS er en av NBFs medlemmer som har hatt stort fokus på inkludering fra tidenes morgen. - Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med inkluderende rekruttering. Vi er takknemlig for å samarbeide med NHO, Norges Bilbransjeforbund, Nav og lokale attføringsbedrifter. Alle kan gjøre litt, men sammen gjør vi stor forskjell, sier administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.  

Les mer om Nordvik Gruppens arbeid med mangfold og inkludering fra Avisa Nordland >  

Nordvik inviterer til lærlingssamling som også er en arena hvor vi jobber med mangfold og inkludering, med fokus på elev til arbeidsliv. Målet med lærlingesatsningen vår er å styrke rekrutteringen til bilbransjen. I 2018 etablerte vi egen fagskole, og i dag har vi mål om å ha 50 lærlinger og traineer i organisasjonen til enhver tid. Her arrangerer vi blant annet lærlingesamling hvor vi inviterer inn gjester fra både VGS og tilrettelagt opplæring. sier administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.  

Her ser du bilder fra siste samling

Nordvik Fagskole 2 resizet 800 px.jpgGlade deltakere på årets lærlingsamling høsten 2022. Foto: Nordvik Gruppen AS

Nordvik Fagskole resizet websize 800 72 dpi.jpgSelfie med sjåførene på årets lærlingsamling. Foto: Nordvik Gruppen AS

Årets Blinklys

På Bilbransjens dager i mai 2022 ble en ny bærekraftspris lansert. Årets Blinklys ble gitt til Skala 
skade & lakk AS, avd. Minde, som har satset stort på inkludering. De har laget et eget skoletilbud for de som faller utenfor vanlig skolegang og hatt inn lærling fra soning i fengsel >