Tenk inkludering i jakten på nye ansatte

At det er stor mangel på fagarbeidere vet de fleste. Kanskje er inkludering et hjelpemiddel til å få noen gode og lojale fagarbeidere eller ansatte? Bilbransjen kan vise til mange gode eksempler som har gitt flere som står utenfor arbeidslivet en jobb i bransjen.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med inkluderende rekruttering. Vi er takknemlig for å samarbeide med NHO, Norges Bilbransjeforbund, Nav og lokale attføringsbedrifter. Alle kan gjøre litt, men sammen gjør vi stor forskjell.

Christian Nordvik, adm. dir Nordvik Gruppen AS

Inkludering faller inn under sosial bærekraft. Her er det store muligheter for bedrifter til å ta et ekstra samfunnsansvar som også kommer virksomheten og arbeidsmiljøet til gode.  

NHO har flere tips til hvordan en kan jobbe med å finne kandidater. Det er ca. 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen som står utenfor arbeidslivet. Ved å rekruttere personer som har falt utenfor, kan virksomheter få den arbeidskraften de trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet. Slik kan du rekruttere fra hele befolkningen > 

Årets Blinklys

På Bilbransjens dager i mai 2022 ble en ny bærekraftspris lansert. Årets Blinklys ble gitt til Skala 
skade & lakk AS, avd. Minde, som har satset stort på inkludering. De har laget et eget skoletilbud for de som faller utenfor vanlig skolegang og hatt inn lærling fra soning i fengsel >