Rekordhøyt elbilsalg i Norge, hva med resten av Europa?

Publisert

Kvinner smiler og lader sin elbil

Norge har lenge vært et foregangsland i salg av nullutslippsbiler, og mange mener at vi ligger 5-10 år foran resten av Europa. I NBF følger vi utviklingen i Europa tett, blant annet gjennom informasjon fra The European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), som offentliggjør salgstall og rapporter om hvordan markedssituasjonen ser ut for EU-landene.

Det er ingen tvil om at de politisk styrte incentivene for å stimulere salget av nullutslippsbiler i Norge har fungert, og hittil i 2022 er elbilandelen av nye personbiler rekordhøyt. Så vet vi at mange europeiske land de siste par årene også har lagt til rette for støtte og økonomiske incentiver for å øke salget av nullutslippsbiler, samtidig som det såkalte 95 gramsmålet for CO2-utslipp i EU har bidratt til at bilprodusentene har hatt tydelige mål for reduksjon av CO2-utsipp fra de nye bilene som produseres og selges i det europeiske markedet.    

Vedlagt finner dere rapport for bilsalget i EU i Q1 2022, samt ACEAs veikart for hvordan de mener  bilproduksjon, distribusjon og infrastruktur må utvikles for å nå det de beskriver som karbonnøytralitet frem mot 2050. For de som har lyst til å fordype seg mer i det europeiske bilmarkedet kan vi anbefale ACEA sine nettsider: www.acea.be