Juridisk rådgivning til NBFs medlemmer

For å opprettholde et tilfredsstillende tilbud til våre medlemsbedrifter har vi inngått en samarbeidsavtale med Forbrukeradvokaten. Dette tilbudet er ment som et midlertidig supplement til NBFs egne advokater.

Forbrukeradvokaten er et Oslo-basert advokatfirma som tilbyr juridisk rådgivning innen et bredt spekter av rettsområder, men med særlig spisskompetanse og hovedvekt på forbrukersaker.

Til tross for navnet bistår Forbrukeradvokaten firmaer og personer både på selger og kjøper siden og har således bred erfaring innenfor forbrukerlovgivningen generelt og bilsaker spesielt.

NBFs medlemmer kan følgelig ta kontakt direkte med Forbrukeradvokaten for juridisk rådgivning innen kjøps- og kontraktsrett, og da særlig ved kundetvister hos forhandler eller på verksted.

Forbrukeradvokaten kontaktes på eller på telefon 23 20 32 35.

Rådgivningen er gratis for medlemmet, dog noe begrenset på lik linje med den rådgivningen NBFs advokater yter.

Dersom saken bringes inn for domstolene inngås om ønskelig særlig avtale med Forbrukeradvokaten hvoretter Forbrukeradvokaten fakturerer medlemmet direkte for bistanden.

Arbeidsrettslige spørsmål kan fortsatt rettes til advokat Hans Tore Hagland hos NBF.