Foto: Unsplash.com.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at alt fra økninger av lønnssatsene til tekstendringer i tariffavtalene vil være oppe til revisjon i år (tariffavtalene løper normalt i to år).

LO-forbundene har fattet vedtak om at de vil ha et forbundsvist oppgjør i år. Det betyr at de enkelte LO- og YS forbundene vil forhandle direkte med sine motparter.

Oppgjøret i det såkalte "frontfaget" mellom Norsk Industri (NHO-fellesskapets største organisasjon) og Fellesforbundet er allerede i gang. Frontfaget består av de mest konkurranseutsatte virksomhetene i landet. Resultatet fra disse forhandlingene vil virke som en norm for øvrige lønnsoppgjør innenfor privat sektor. Også offentlig sektor må hensynta resultatet fra frontfagsforhandlingene.

Norsk Industri og Fellesforbundet kan også i år komme i en meklingssituasjon. Siste meklingsfrist er 31. mars.

NBF skal først forhandle med Fellesforbundet om Biloverenskomsten (verkstedansatte) den 28. april. Forhandlingene innenfor bilselgeroppgjørene med Handel og Kontor og Negotia vil skje senere i mai eller juni.

Ord og uttrykk i lønnsoppgjøret

Hva betyr det å være bundet av en tariffavtale ? Hva betyr de forskjellige ordene og uttrykkene som brukes i lønnsoppgjørene ?

Vil du lese deg litt opp på hvordan et tariffoppgjør gjennomføres samt lære litt mer om ordene og uttrykkene som brukes ? Da finner du mye interessant lesestoff her: https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/tariff/

Flere spørsmål ?

Ta kontakt med NBFs forhandlingssjef Hans Tore Hagland.

Hans Tore Hagland

Advokat/Forhandlingssjef

Medlem og arbeidsliv