Ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser

Portrett av Heidi Chr. Lund

Foto: Unsplash.com

21. februar 2023 trer ny grenseverdi for dieseleksos i arbeidsatmosfæren i kraft i Norge. Dieseleksos kan være helseskadelig og det er derfor viktig å forsikre seg at en holder seg under grenseverdiene for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Dieseleksos er en aktuell problemstilling i alle bransjer hvor det brukes kjøretøy, maskiner og utstyr med dieselmotorer. Dette kan være i anleggsvirksomhet, bergverksdrift, transport, jordbruk og skogbruk, industri og sjøfart.

Eksponerte yrkesgrupper kan være mekanikere, lastebil- og trailersjåfører, brannfolk, bygningsarbeidere, veiarbeidere, truckførere, de som jobber med kompressorer og generatorer, arbeidere som jobber med lasting og lossing av skip og fly og ansatte i olje- og gassindustri.

Alle arbeidsgivere som har arbeidstakere som kan eksponeres for dieseleksos må risikovurdere i hvilken grad det kan medføre helseskade. Arbeidsgiver må også eventuelt sette i gang tiltak for å få bort eksponeringsfaren. God ventilasjon må sikres, og bruk av avtrekk ved behov. 

Les mer om nye grenseverdier hos Arbeidstilsynet >