bilde av bærbar pc med et stetoskop liggende ved siden av

Foto: Unsplash.com

Legemeldt fravær i bilbransjen var i 3. kvartal 2022 på 4 %. Det er en økning på 10,1 % fra samme kvartal i 2021. Når vi ser på økningen fra 1. kvartal i 2021 til 1. kvartal i 2022 var det en økning på hele 29 %.

Legemeldt sykefravær for hele NHO-området var på 4,2 % i 3. kvartal 2022. Dette er en økning på 4,4 % fra tilsvarende tid året før.  

I 3. kvartal 2022 var nivået på det totale sykefraværet for hele NHO-området på 4,8 prosent. Endringen av det totale sykefraværet fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 viser en økning på 3 prosent. 

Vi må merke oss at vi ikke mottar tall for egenmeldinger fra SSB for bilbransjen, så det holdes utenfor.  

Vi har også forhørt oss med flere medlemsbedrifter som har registrert økt sykefravær. Enkelte har meldt økning på over 20%.  

Her må bilbransjen jobbe hardere for å forebygge sykefraværet for å komme tilbake til tidligere nivå. Bilbransjen har i mange år ligger under snittet for resten av næringslivet, men nå er differansen redusert.  

Sykefravær er dyrt. En utregning gjort av SINTEF i 2010, justert til 2020 nivå, estimerer en ukes fravær til å koste i snitt  kr. 17.000,- pr. uke. Det er utfordrende å regne ut kostnaden. Den er knyttet til produksjonstap, vikar, overtidsarbeid, kollegaslitasje og produktivitetstap før og etter fravær.  

Det lønner seg å jobbe aktivt med å redusere sykefraværet. Når man forstår og setter tall på hvor mye sykefraværet koster, ser man at det lønner å jobbe aktivt og forebyggende med arbeidsmiljø og sykefraværet.  

Det er viktig å jobbe forebyggende og holde god oversikt over fraværet som igjen kan gi kunnskap om utfordringer knyttet til sykefraværet. Ikke minst er oppfølging av sykefraværet avgjørende for lengden på fraværet.  

Det er råd å få   

På NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.nho.no finnes maler og veiledere for oppfølging av sykefravær. Har du enkeltsaker er det bare å ta kontakt med NBFs advokater, se kontaktinfo lenger ned på siden.

Arbeidsmiljøportalen er en offentlig nettside med mye bra statistikk og verktøy for å jobbe aktivt med sykefraværsforebygging og sykefraværsoppfølging. Bilbransjen har en egen bransjeside her.   

På NAV sine sider du sjekke legemeldt sykefravær. Logg deg inn på Min side på NAV, her kan du se legemeldt sykefravær i din bedrift og se utviklingen over de siste fem årene og i tillegg kan du sammenlikne med gjennomsnittet i din næring og sektor.