Begrensninger i bilforhandlers/verkstedets ansvarsforsikring

Portrett av Henrik O. Melsom, advokat i NBF

Advokat i NBF, Henrik O. Melsom. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Bilforhandler/verkstedets ansvarsforsikring/"tabbeforsikring" dekker ikke skader på selve "leveransen" eller "arbeidet".

Dette fremgår av ansvarsforsikringens standardvilkår som de fleste forsikringsselskapene benytter. Med "leveransen" menes eksempelvis den avtalte verkstedjobben eller bilen som sådan ved salg.  

Eksempel: 

En kunde bestilte ny bil av forhandler og ønsket den levert med motorvarmer. Forhandler monterte motorvarmer i henhold til bestilling. Bilen ble så levert til kunden. 1 uke senere brant bilen og ble totalskadet. Årsaken til brannen viste seg å være feil montering av motorvarmer. 

Forhandlers krav om dekning under ansvarsforsikringen ble avvist av forsikringsselskapet. Selskapet viste til vilkårene der det er inntatt en bestemmelse som unntar "ansvar for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise, når skaden voldes før endelig overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overlevering." 

Her hadde kunden bestilt bilen med motorvarmer. Altså en del av "leveransen", (bilen som sådan) og derved i sin helhet unntatt fra dekning under ansvarsforsikringen. 

Dersom kunden ikke hadde bestilt bilen med motorvarmer, men hadde kommet tilbake senere og bedt om ettermontering, ville ansvarsforsikringen dekket følgeskaden av den feilmonterte motorvarmeren. Altså, hele bilen minus den feilmonterte motorvarmeren. Dette har sin forklaring i at monteringen av motorvarmeren i dette tilfellet i seg selv er et verkstedoppdrag som står på egne ben og dermed utgjør "leveransen" eller "arbeidet".  Skaden på resten av bilen vil da vært en følgeskade av feil på "leveranse" eller "arbeidet".  

Skaden på selve leveransen eller den aktuelle verkstedjobben (arbeidet) er i disse tilfellene altså å betrakte som feil eller mangler som reguleres av egne reklamasjonsregler i kjøpsretten eller håndtverkertjenesteloven. Slike tilfeller gir altså ikke dekning gjennom ansvarsforsikringen, mens følgeskaden dekkes.