Vianor AS og Dekkmann AS inn i NBF – og NBF etablerer satsning for dekkbransjen

Norges Bilbransjeforbund (NBF) vil sammen med sine til sammen 130 medlemsbedrifter innenfor dekkområdet strukturere opp et målrettet arbeid for norsk dekkbransje.

-Dette er nå mulig etter at Vianor AS og Dekkmann AS har bekreftet sin innmelding i NBF, og dermed finnes det et tilstrekkelig grunnlag i NBF for å samle kreftene og dedikere ressurser for dekkbransjen, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF.

portrett av Stig Morten Nilsen

Administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBF samler hele norsk bilbransje og alle bedrifter som driver med bilrelatert virksomhet. Det er derfor svært gledelig at vi nå også kan ta fatt på den delen av bransjen som driver innenfor dekkområdet, et svært viktig område både ifht. trafikksikkerhet og miljø, fortsetter Nilsen.

Stein Gunnufsen, adm.dir. for Vianor i Skandinavia, sier at det har vært svært viktig å få samlet de største og profesjonelle aktørene i dekkbransjen i NBF, som har tilstrekkelig kraft til å kunne påvirke fremtidens rammevilkår for dekkbransjen.

-Det finnes fortsatt et potensiale for å få tydeliggjort dekk sin betydning for trafikksikkerheten og arbeide målrettet for en profesjonell bransje med godt omdømme, sier Gunnufsen.

For Dekkmann har dette også handlet om å få synligjort dekk- og dekkbransjens betydning innenfor bærekraftig bilbruk samt gi offentlige myndigheter gode faktagrunnlag når beslutninger tas, sier Jan Skjoldby, adm.dir. for Dekkmann i Norge.

F. v.: Jan Skjoldby (administrerende direktør i Dekkmann), Stig Morten Nilsen (administrerende direktør i NBF) og Stein Gunnufsen (administrerende direktør i Vianor).

F. v.: Jan Skjoldby (administrerende direktør i Dekkmann), Stig Morten Nilsen (administrerende direktør i NBF) og Stein Gunnufsen (administrerende direktør i Vianor). Foto: NBF

-Et målrettet arbeid gjennom en sterk bransjeorganisasjon som NBF er riktig vei å gå for å ivareta dekkbransjen når offentlige myndigheter jobber med saker som påvirker dekkområdet, sier Skjoldby.
Vi vil nå i samarbeid med våre medlemsbedrifter innenfor dekkområdet etablere en ressursgruppe som vil legge premissene for arbeidet, slik at vi over tid kan bidra til gode rammevilkår, et godt omdømme og god lønnsomhet for dekkbransjen i Norge, avslutter Nilsen.

portrett av knut ole magistad

Fagsjef servicemarked Knut Ole Magistad. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Fagsjef servicemarked Knut Ole Magistad vil være fagansvarlig for dekkbransjen i NBF.