Utfyllende informasjon om hvordan registere i SCIP-databasen

Publisert

Foto: ECHA

Leverandører av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer fikk i 2021 en ny plikt til å informere EUs kjemikaliebyrå Echa via SCIP-databasen. Det har nå kommet utfyllende informasjon om hvordan man skal registrere i SCIP-databasen.

Informasjonsplikten gjelder i hele EU/EØS og kravet er tatt inn i produktforskriften § 2-32. 

Plikten går ut på at virksomheter som plasserer produkter som inneholder mer enn 0,1% av stoffer på  i  (SVHC-stoffer, Substances of very high concern) på markedet i EU/EØS må legge inn informasjon i SCIP-databasen.

Forhandlere og andre aktører i forsyningskjeden som leverer produkter direkte til forbrukere er ikke omfattet av denne plikten.

Fra og med 7. november 2022 har det vært teknisk mulig også for norske virksomheter å oppfylle plikten sin. Har dere konkrete spørsmål om hvordan dette skal gjøres, kan KIWA bistå. NBF har forhandlet en rammeavtale med KIWA. 

Her ser du stegene for registrering i SCIP-databasen

Flow chart SCIP registrering.pngSe ny informasjon her om SCIP - Hvorfor, hvem, hva og hvordan > 

Se informasjon fra Kiwa om SCIP >

NBFs tidligere artikkel om registrering i SCIP-databasen 

Les mer hos Miljødirektoratet >