Vi inviterer nytt kull til Lederutviklingsprogram for servicemarkedsledere

Knut Martin Breivik

Knut Martin Breivik. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Vi har gleden av å invitere til en ny runde med Lederutviklingsprogrammet for servicemarkedsledere. Oppstart er 20. august. Vi har nå passert 100 uteksaminerte servicemarkedsleder fra dette programmet!

Beste kurs og det mest inspirerende jeg har vært med på

Tidligere deltaker

Et lederprogram jeg kan anbefale til andre

Tidligere deltaker

Programmet passer for ledere og kundemottakere på servicemarkedet både for lette og tunge kjøretøy.

Vi har hatt svært erfarne ledere som har gjennomført programmet, men også medarbeidere som har fått ny jobb eller som gjennom internt opprykk i bedriften har fått en ny rolle som leder.
Denne miksen av deltakere er noe av det som gjør dette programmet så unikt. Alle har noe å bidra med fra sin hverdag.

Programmet får meget høy score fra deltakerne! Se sitater fra tidligere kursdeltakere. 

Vi kjører tre 1,5 dags samlinger med noen enkle praktiske oppgaver mellom samlingene. Det er som vanlig begrenset antall plasser, da vi ikke ønsker alt for store grupper for å få en god dialog under samlingene. 

Les mer om lederutviklingsprogrammet her > 

Utrolig motiverte kursledere

Tidligere deltaker

Mange gode tips og innspill jeg kan ta med meg i arbeidshverdagen

Tidligere deltaker