Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

NBF har et løpende samarbeid med OFV AS (Opplysningsrådet for veitrafikken) der NBFs medlemmer tilbys bedre betingelser og gode rabattordninger på de ulike produktene fra OFV. Tilgang til OFVs produkter gir viktig informasjon om både bilmarkedet og kjøretøyet. Her får du også tilgang til automatisk generering av Miljøplakaten.

Få oversikt om kjøretøy i ditt distrikt/fylke og mange nyttige statistikker

OFV kan gi tilgang til eller sende ukentlig/månedlige oversikter over både førstegangsregistrerte nye og bruktimporterte kjøretøy, eierskifter, avregistreringer og omregistrering samme eier. OFVs bestandsstatistikker gir meget nyttig markedsinnsikt og oversikt til enhver tid, slik at du lettere kan ta gode og riktige beslutninger. Her kan du f.eks. velge kjøretøygrupper, merke-/modellfordeling, drivlinjer, karosseritype, geografi, privat/næring, alder på eier. Du kan også finne relevante leads i ditt distrikt. OFV tilbyr både nettabonnement til OFV Statistikk, eller abonnement på Excel-filer.

Oppslag på registreringsnummer – detaljert kjøretøyinformasjon

Et annet nyttig verktøy for NBFs medlemmer er tilgang til OFV Regnummersøk ut fra kjøretøyets registreringsnummer/chassisnummer. Du får da opp en rekke faktiske og tekniske opplysninger om kjøretøyet. Videre får du kjøretøyets pris som ny ved match mot OFV Kjøretøydata (gjelder person- og varebiler samt motorsykler). 
OFVs Regnummersøk kan man få tilgang til både i OFV Statistikk og i OFV Kjøretøydata (her får man også med pris som ny), som webservice eller masseoppslag.
Tilsvarende kan man også søke mot OFV Dekkdata, og få svar på dekkdimensjon, felgdimensjon m.m. for person- og varebiler samt motorsykler.

Hva er kostnadene ved bilhold per år?

OFVs publikasjon «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold» gir en oversikt over de årlige kostnader ved bilhold og bilbruk, og utkommer én gang pr. år. Kostnader knyttet til avskrivning, renter, forsikring, trafikkforsikringsavgift, drivstoff og annet er forklart og oppgitt for hvert enkelt eksempel. Man får kostnadsoversikt for både ladbar bensinhybrid og elbil i tillegg til bensin- og dieselbiler. Alle eksemplene tar utgangspunkt i ulike prisnivåer og årlig kjørte kilometer.

Ta kontakt med OFV for å få prøvetilgang, eller om du ønsker mer informasjon om produktene.

Sara Woldemichael, Markedskonsulent, tlf 450 30 178 eller E-post: 
Helena Celius, Customer Satisfaction Manager, tlf 980 29 774 eller E-post: 
Magnus Lundberg, Salgssjef, tlf: 995 09 999, 
Laila Mikalsen, Salg- og markedsdirektør, tlf.: 911 97 561 eller E-post: 

Se under for aktuelle produkter fra OFV - her får du som NBF-medlem gode rabatter!

 

Fiks ferdig Miljøplakat - med NBF-rabatt!

Hva koster bilen per år - for kunden?