Møte hos Møller Medvind om inkludering og mangfold

Torsdag 11. mai inviterte Møller Medvind oss til et fysisk møte om inkludering og mangfold. Det er veldig inspirrerende å høre om hvordan de har fått til et så godt inkluderingsarbeid. Et godt samarbeid med NAV har vært avgjørende. Vi fikk også høre et spennende innlegg om hvordan Oda-nettverket har klart å øke mangfoldet i tech-bransjen.

Tema inkludering og mangfold

  • Sosial bærekraft/Inkludering
    • Mari Førde: Medvind-konseptet
    • Paul Hegna: Inkluderingsarenaen på Alfaset
    • ODA-nettverket har gjennom mange år jobbet målrettet med å bedre mangfold/kjønnsbalansen i IT sektoren, Kristine Hofer Næss, CEO i Amesto TechHouse/en av medgrunnleggerne og leder av ODA-nettverket gjennom mange år (nå styremedlem), vil dele sine erfaringer med oss.

Under finner du alle presentasjoner.

NBF og BIL har etter Trivselsundersøkelsen i 2022, fått med seg flere fra bransjen til jobbe med hvordan bilbransjen jobber videre med mangfoldsarbeidet. Nå vi gruppen legge planen for neste halvår. Ønsker du å være med å påvirke veien videre, ta kontakt.