Dette er viktigst for at folk skal trives og bli i bilbransjen

Nyhet, HMS, Nyhet, HR

Publisert

Trivselsundersøkelsen ble presentert under et arrangement på Munch-museet 21. juni. Hovedkonklusjonen er at bilbransjefolk liker jobben sin. Likevel opplever for mange ansatte mobbing og trakassering, og savner mer karriere- og kompetanseutvikling.  

80 % oppgir at det er viktig/svært viktig med likestilling for å trives på jobb! Dette må man jobbe med. Tilrettelegging og ivaretakelse av individuelle behov i ulike livsfaser settes også meget høyt for å trives. Det sistnevnte så vi var ekstra viktig for aldersgruppen med små barn.

Heidi Chr. Lund, NBF

- Vi ønsker at alle skal like jobben sin og trives slik at de kan føle at de har en god arbeidsplass å gå til hver dag.  Det var hovedfunnene som ble publisert, men det er flere funn i undersøkelsen som vil være et godt bakgrunnsmateriale for videre arbeid med å få til et enda bedre arbeidsmiljø og bredere mangfold. Vi vet at mangfold er avgjørende for vekst, innovasjon og produktivitet, og for å nå bærekraftsmålene i verden, sier Heidi Chr. Lund, HMS- og bærekraftsansvarlig i NBF.  

Heidi Chr Lund NBF 800 px 300 dpi.jpgHeidi Chr. Lund. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Det viktigste for å trives og ønske å bli lenge i bilbransjen er tilgang på kompetanseheving, her er det gap til hvor mange som opplever at det er til stede på sin nåværende arbeidsplass. Det samme gjelder for karrieremuligheter. Bransjen bør arbeide med dette, både i forhold til å tilrettelegge for kompetanseheving og karriere, og synliggjøre mulighetene som allerede er på plass. 

Stolte av jobben, men høye mobbetall  

Over 1100 ansatte svarte på undersøkelsen. Hovedkonklusjonen er at bilbransjefolk liker jobben sin. Likevel opplever for mange ansatte mobbing og trakassering, og savner mer karriere- og kompetanseutvikling.   

Mobbetallene er høye. 8,6% rapporterer at de har opplevd mobbing/trakassering de siste 12 månedene og 14,6% rapporterer å ha observert det. Det er oftest kolleger eller leder som står bak. Kvinner og menn opplever rettferdig behandling ganske likt, men kvinner oppgir oftere enn menn at kjønn er årsak og menn oppgir at det er alder. Generelt er rettferdig behandling den viktigste faktoren for å trives på jobb. Samtidig er det en av faktorene der bilvirksomhetene har mest å gå på.    

- Det var på tide at BIL og NBF nå gjennomførte en trivselsundersøkelse i bilbransjen. Vi må takke alle medlemsbedriftene som har bidratt til at så mange som 1134 ansatte i bransjen har svart på undersøkelsen. Med så mange svar gir «Trivselsundersøkelsen» et godt bilde av hvordan det står til i bilbransjen. Og når vi vet hvordan det står til kan vi også jobbe mer målrettet, både hos oss i NBF og BIL, men også i hver enkelt bedrift, sier Lund.  

Mangfold er viktig for de ansatte, men inkludering enda viktigere. Samtidig er inkludering helt grunnleggende for å lykkes med mangfold. Undersøkelsen understreker viktigheten av å jobbe godt med begge deler.  

- 80 % oppgir at det er viktig/svært viktig med likestilling for å trives på jobb! Dette må man jobbe med. Tilrettelegging og ivaretakelse av individuelle behov i ulike livsfaser settes også meget høyt for å trives. Det sistnevnte så vi var ekstra viktig for aldersgruppen med små barn, sier Lund.  

Oppsummert er folk stolte av jobben sin, og trekker særlig frem gode sosiale fellesskap, trygg arbeidsplass og kultur for å hjelpe hverandre som noe av det mest positive.  

- Kunnskap er nøkkelen til utvikling. Det er veldig tilfredsstillende å se at så mange trives på jobben i bransjen vår. Samtidig får vi synliggjort utfordringene våre. Det er åpenbart at vi har en jobb å gjøre for å bli bedre både på mangfold, på å rekruttere, og å ta vare på og gi muligheter til folk i bransjen, sier Lund.  

Presentasjonen som ble vist på møtet kan du se her > 

Etter at funn fra undersøkelsen var lagt frem startet en paneldebatt med representanter fra begge kjønn og fra forhandlere og importører. I panelet satt Kate Skaug Nilsen, Daglig leder Møller Bil, Jessheim, Helge Ellingsen, CEO Kverneland Bil, Irene Solstad, Managing Director KIA, Alexander Hørthe, Managing Director Polestar Norge og Rita Kristin Broch, Adm. Dir. Volvo Car Norway.  Tema de ble loset gjennom av moderator Anne-Therese Gullberg var mål og strategi for å fremme mangfold i bransjen.  

ANNE-T~2 websize.jpgPanelet. Foto: Heidi Chr. Lund/NBF

Momenter som ble trukket frem var at vi nå står ovenfor et stort skifte både når det gjelder klima/miljø og innovasjon. For å tilpasse seg markedet er det viktig å kunne speile samfunnet, og derfor må bransjen bli bedre på mangfold. Bransjen trenger de beste hodene og jo flere grupper en leter i jo flere har en å velge fra. Når en har et mangfold i teamet så får en frem flere perspektiver og større mulighet til å gjøre gode valg. Det er viktig å få frem gode rollemodeller som viser hvilke muligheter som finnes i bransjen. 
 

På spørsmålet om hva som gjøres for å redusere kjønns og aldersdiskriminering kunne deltakerne dele flere tiltak;  

  • gjennomgang av lønnsnivå - lik lønn for likt arbeid
  • medarbeiderundersøkelser, flere benytter Great Place to Work
  • viktig med kjente varslingsrutiner som også kan gjøres anonymt.

Tema som bør tas opp er respekt, medvirkningsplikten til å si fra når ikke ting er greit og bli enige om hvordan en ønsker å ha det på arbeidsplassen. Flere har også ulike former for mentorprogrammer.  

Når det gjelder hvilke mål virksomhetene har satt seg var det litt mer vagt, nå er det også stor forskjell på forhandlere og importører. Hos forhandlere som har flere fagarbeidere som tradisjonelt er mer mannsdominert, vil det ta lengre tid å få opp kvinneandelen. Men hos en importør som har ansatte med mer generell kompetanse vil det være lettere å oppnå likere kjønnsbalanse raskere. Alle var enige om at det er nyttig å sette litt hårete mål, for å strekke seg litt lengre.    
 
Anne-Therese Gullberg, Maria Rydmark, BOS AB, Sussen Celine Høen-vestreheim, Møller, Anette Berve, NAF 2 websize.jpgF.v: Anne-Therese Gullberg, Maria Rydmark (BOS AS), Sussen Celine Høen - Vestrheim (Møller) og Anette Berve (NAF). Foto: Heidi Chr. Lund/NBF

Tre kvinner delte litt av sin reise i bilbransjen på arrangementet: 

  • Maria Rydmark, Servicemarkedsleder i Bertel O. Steen Asker & Bærum. 

Maria kom inn i bransjen for nesten 20 år siden, det var det å sikre en god kundeopplevelse som trigget henne til å søke seg inn i bransjen, hvor hun startet som kundeansvarlig. Hun har fått mange muligheter og er nå servicemarkedsleder med 35 ansatte under seg, 

  • Sussen Celine Høen-Vestrheim, Mekaniker Møller Bil 

 Sussen jobber som mekaniker på lette kjøretøy og har vært 8 år hos Møller inkludert læreperioden. For henne var det helt naturlig å starte i bilbransjen. Hun tenker ikke at det er så viktig med kjønn, men at de som jobber sammen interesserer seg for faget. 

  • Anette Berve, Forbrukerrådgiver NAF.  

Anette er journalist og har jobbet med bil i mer enn 10 år og henviste til ulike bilmesser hvor ofte kvinner har blitt stilt i et lys som ikke er akseptabelt. Det har nok blitt litt bedre med tiden. Anette har også Elbil-podden hvor de inviterer inn ulike gjester. Siden de startet har de hatt 15 kvinnelige og 83 mannlige gjester.

Alle tre føler at de er blitt tatt godt imot og at kollegaene ser på hverandre som individer i et team og at det ikke er fokus på kjønn. Alle tre ønsker å være rollemodeller for at det går an å være kvinne og få muligheter og trives i bilbransjen.   
 
Inspirasjon fra byggebransjen  

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjefen i Nordens største boligbyggelag OBOS, delte sine strategier og at det er viktig å sette seg mål for faktisk å nå de målene. Da han startet som konsernsjef i 2013 var det kun en dame i ledergruppen, i dag består ledergruppen ikke bare av like mange kvinner som menn, men kompetansen til de som sitter i ledergruppen har et mangfold i seg selv. Det handler om å se verdien av mangfold som gjør at en får et bredere perspektiv. Siraj understreket at det er viktig å gi klar melding hvis det er noe som ikke er greit. Det er helt avgjørende for å få til en ønsket kultur. 

Du finner presentasjonen Daniel Kjørberg Siraj holdt her > 

Daniel Siraj OBOS foto Hcl NBF websize.jpgDaniel Kjørberg Siraj. Foto: Heidi Chr. Lund/NBF
 
Veien videre   
Siden Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening (BIL), Polestar og Elbilforeningen inviterte til dugnad for mangfold i mars i år, har snøballen begynt å rulle. Mangfold og likestilling er blitt en snakkis i bransjen, og flere aktører har dratt i gang egne arrangementer.   

NBF ønsker å opprette et mangfoldsnettverk, eller kanskje vi skal kalle det en paraply. Vi ønsker å lage ulike arrangement og prosjekter som favner tema som skal bidra til å gjøre bilbransjen bedre på mangfold.  

De som ønsker å bidra med innspill til tema, som innleder, i nettverksbygging etc kan melde sin interesse til Heidi Chr. Lund.  


Vi vet at mangfold er avgjørende for vekst, innovasjon og produktivitet, og for å nå bærekraftsmålene i verden. Men vi klarer det ikke alene, bli med du også.

Kunnskap er nøkkelen til utvikling. Det er veldig tilfredsstillende å se at så mange trives på jobben i bransjen vår. Samtidig får vi synliggjort utfordringene våre. Det er åpenbart at vi har en jobb å gjøre for å bli bedre både på mangfold, på å rekruttere, og å ta vare på og gi muligheter til folk i bransjen.

Heidi Chr. Lund, NBF