Etter 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert

Norge følger europeiske krav til format og innhold i sikkerhetsdatablader. Nye krav gitt i REACH-forordningen betyr at alle sikkerhetsdatablader må være oppdatert innen 1. januar 2023.

Viktige endringer er bl.a. krav om opplysninger om innhold av nanomaterialer og nye underavsnitt om hormonforstyrrende stoffer. Det skal også være mer utfyllende opplysninger om bl.a håndtering, oppbevaring og fysiske-kjemiske egenskaper. For noen kjemikalier er det krav til å ha UFI («Unique Formula Identifier») i sikkerhetsdatabladet. Da må dette settes inn. De nye kravene er beskrevet i forordning EU 2020/878.

Heidi Chr Lund NBF Foto Thomas Brun NTB NBF smilendefront 72 dpi.jpgHMS- og kvalitetssjef i NBF, Heidi Chr. Lund. Foto: Thomas Brun/NBF

Kravet om å ha sikkerhetsdatablader gjelder for alle virksomheter som jobber med kjemikalier som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper. I tillegg kan det være ikke-klassifiserte kjemikalier som har krav til sikkerhetsdatablad, fordi de inneholder visse mengder av farlige stoffer. Sikkerhetsdatabladene skal samles i virksomhetens stoffkartotek.

Det er leverandører av kjemikalier som har en plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottaker, og det skal være gratis. Som oftest leveres det elektronisk, men papir er også mulig. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling fra leverandørene. Det er viktig å være klar over at det er første ledd i Norge som plikter å sørge for at innholdet i databladet er riktig, ved å gjennomføre en kvalitetskontroll.

Hva må du som arbeidsgiver gjøre når det gjelder de nye kravene:
  • Gå gjennom sikkerhetsdatabladene dere har i stoffkartoteket, for å se om de er laget i henhold til forordning EU 2020/878. Denne informasjonen finnes normalt i innledningen på sikkerhetsdatabladet eller i avsnitt 15
  • Hvis det er uklart om sikkerhetsdatabladene er laget etter det nyeste formatet eller de ikke er det, må leverandøren kontaktes for å få oppdaterte sikkerhetsdatablader
  • Hvis leverandøren ikke har oppdatert sine sikkerhetsdatablader, sørg for å få en skriftlig avtale med de om at de skal sette i gang prosessen før 1. januar 2023
  • Dere må oppdatere stoffkartoteket med reviderte sikkerhetsdatablader
  • Arbeidsgiver har også plikt til å påse at ansatte får opplæring om blant annet de farlige kjemikaliene som brukes på arbeidsplassen og bruk av virksomhetens stoffkartotek

Norges Bilbransjeforbund arrangerer i samarbeid med Kiwa Kompetanse nettkurs i trygg kjemikaliebruk. I disse kursene blir det informert godt om de nye kravene til sikkerhetsdatablader, samt om stoffkartotek og bruk av kjemikalier.