Godkjenningsordningen for bilpleie, hjulskift og dekklagring

Hånd med gummihanske polerer sort bil.

Foto: NTB

Ifølge en forskrift som tredde i kraft 1. juli 2022 er det ulovlig å kjøpe og selge tjenester som manuell bilpleie/vask, hjulskift og dekklagring uten godkjenning.

Virksomheter som tilbyr disse tjenestene må enten ha en godkjenning fra Arbeidstilsynet eller en godkjenning fra Statens vegvesen. Arbeidstilsynet har mottatt nesten 600 søknader om godkjenning pr. mars 2023. Arbeidstilsynet behandler søknader fortløpende. Søker kan tilby tjenesten fra tidspunktet for innsendt søknad og frem til eventuelt avslag.  

Her kan du sjekke om du må søke godkjenning og hva søknaden skal inneholde > 

Hvem skal ikke søke om slik godkjenning? 

Du skal ikke søke om godkjenning i denne ordningen dersom du: 

Har du automatisk vaskehall eller selvvaskeanlegg og i tillegg tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift eller hjullagring må du søke om godkjenning .

Ønsker du å sjekke om en leverandør er godkjent? Sjekk på Arbeidstilsynets sider. 
Finnes ikke virksomheten her, må du også sjekke om virksomheten har godkjenning hos Statens vegvesen. Hvis ikke virksomheten har godkjenning her heller bør lampene lyse rødt.   

- Godkjenningsordningen vil være til en stor fordel for den seriøse delen av bransjen, nå vil det bli mye lettere å vite om underleverandøren for eksempel klargjøring av bilene driver lovlig. I tillegg blir konkurransen fra useriøse og ulovlige aktører mindre, sier HMS- og kvalitetssjef i NBF, Heidi Chr. Lund. -Nå blir det enklere å konkurrere på like vilkår. Det er dyrt å drive lovlig. Og nå vil det bli vanskeligere for useriøse å etablere seg. Norges Bilbransjeforbund setter høye kvalitetskrav til sine medlemmer og vi arbeider for at det skal være konkurranse på like vilkår. Denne godkjenningsordningen vil bidra i riktig retning, avslutter Lund.

Alle godkjente virksomheter vil være synlig i et register på Arbeidstilsynets sider. Ansatte som utfører oppgaver som ligger under virkeområdet i forskriften må bære HMS-kort og bedriftene skal synliggjøre at de er godkjent i butikk og på nettsider. Renholds- og bygg- og anleggsbransjen har god erfaring med bruk av HMS – kort.   

Det er ikke noen ytterligere krav i godkjenningsordningen enn gjeldende lovkrav, så det skal ikke være behov for konsulentbistand for innsending av dokumentasjon for å bli godkjent.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Godkjenningsordningen skal ikke være brukerfinansiert. Virksomhetene vil da kun få kostnader i tilknytning til administrasjonen av søknaden, kjøp av HMS-kort og evt. til å betale for skilt/emblem som skal henges opp for å synliggjøre at bedriften er godkjent.     

Forslaget til godkjenningsordningen kommer fra bransjeprogrammet BIL som Fellesforbundet og NBF var initiativtakere for.   

Bransjeprogrammet BIL eies av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og ledes av Arbeidstilsynet, parter i programmet er Statens vegvesen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Mandatet er å vurdere alle mulige tiltak for å bedre arbeidsforholdene i bransjen som fremmer konkurranse på like vilkår. Bakgrunnen for forslaget om godkjenningsordning er store utfordringer i dele av bransjen knyttet til lovbrudd og lønns- og arbeiderforhold.   

På oppdrag fra bransjeprogrammet BIL leverte Samfunnsøkonomisk Analyse en rapport i september 2020 som kartlegger arbeidsforholdene i bilbransjen. Les hele rapporten her > 

Les også artikkel i Bilbransjen 02/22 på side 42 .