Banner REFLEKTOR

Om kort tid sender NBF ut årets REFLEKTOR - et digitalt verktøy der du får oversikt over kvaliteten i egen bedrift. Selv de beste har forbedringspotensial. I bærekraftens tid ser en hvor viktig det er med å måle og sette seg nye høyere mål for å bli bedre.

Daglige ledere som har gjennomgått REFLEKTOR melder tilbake at de har hatt stor nytte av det.  Det er viktig for NBF at flest mulig svarer, både fordi vi mener at mange medlemmer vil ha nytte av verktøyet, men ikke minst at NBF kan bruke svarene i sitt eget kvalitetsarbeid ovenfor bransjen.  

NBF ønsker også å vise at NBFs medlemmer har fokus på kvalitet og er seriøse.  
reflektor siste år.jpg
Her ser vi svarene fra undersøkelsen de siste årene. Vi har gruppert medlemmene etter størrelse med hensyn til antall ansatte. Her ser vi at mindre bedrifter har litt lavere poengsum. Innen alle gruppene har kvaliteten flatet ut eller blitt redusert marginalt det siste året. NBF har satt at akseptabelt nivå er over 100. Årsaken til at større bedrifter får høyere poengsum er nok at de har mer ressurser som de kan bruke på kvalitetsarbeid.  

Vi trenger deres hjelp til å få et representativt bilde av kvaliteten blant medlemmene i NBF.