Juridisk rådgivning til NBFs medlemmer

tastatur og penn med paragraf-tegn

Foto: NTB

NBF ønsker til enhver tid å kunne bistå våre medlemmer med best mulig juridisk rådgivning og bistand. For å sikre god kapasitet har vi nå inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet CLP.

Dette tilbudet er ment som et midlertidig supplement til bistanden dere får fra NBFs egne advokater innen området kontrakts- og forbrukersaker. 

Advokatfirmaet CLP er et Oslo-basert advokatfirma som tilbyr juridsk rådgivning innen et bredt spekter av rettsområder, men også med særlig spisskompetanse på bilrelaterte kontrakts- og forbrukersaker. 

Dersom det i perioder kan være vanskelig å oppnå kontakt med NBFs advokater, kan medlemmer ta direkte kontakt med Advokatfirmaet CLP for juridisk rådgivning innen kjøps- og kontraktsrett, og da særlig ved kundetvister hos forhandler eller på verksted.

Kontaktperson er advokatfullmektig Stian Moen Dale på e-post smd@clp.no eller telefon +47 913 90 849. Dersom Dale er utilgjengelig kan i stedet advokat Hans Jørgen Langeland kontaktes på e-post hjl@clp.no eller telefon +47 910 00 619.

Rådgivningen er gratis for NBFs medlemmer, dog noe begrenset på lik linje med den rådgivningen NBFs advokater yter. 

Dersom saken bringes inn for domstolene, eller bistanden går ut over rammen for gratis bistand, inngås om ønskelig særlig avtale med Advokatfirmaet CLP hvoretter CLP fakturerer medlemmet direkte for bistanden. 

Arbeidsrettslige spørsmål rettes fortsatt til advokat Hans Tore Hagland eller advokat Aina Kallak i NBF. 

 

gruppebilde av NBFs advokater Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBFs advokater

Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff. Denne medlemsservicen er inkludert i kontingenten.