Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Delta på NBFs digitale frokostmøter

NBF tilbyr nå ukentlige frokostmøter til sine medlemmer. Målet med de digitale frokostmøtene er å gi medlemmene et tilbud der man effektivt og enkelt kan tilegne seg kunnskap om relevante temaer. I tillegg til at det både er enkelt og nyttig å delta, er også tilbudet gratis.

I dagens situasjon har vi alle blitt gode til å møtes digitalt. Dette er en møteform som er effektiv og enkel, og dersom det i tillegg presenteres noe interessant har møteformen stor nytteverdi.

Alle disse tingene utnytter NBF når vi nå tilbyr våre medlemmer digitale frokostmøter hver uke.

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform. Alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet. Ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

De digitale frokostmøtene tilbys f.o.m. 04. november. Finn frokostmøtene og meld deg på i arrangementsoversikten på nbf.no >