Norges Bilbransjeforbund

Innhold

NBF vil endres

NBF vil endres fordi tidene endres. Bilens rolle i samfunnet er under press. Fossildreven teknologi fordrives av null- og lavutslippsteknologi. Styret vil derfor modernisere NBFs vedtekter, herunder formål og medlemsgrunnlag.

Endringene skjer ikke fordi NBF vil maksimere antall medlemmer, eller endre på hva vi står for og hvem vi jobber for. Men NBF bør endres for å samle bransjen og dermed sterkere forsvare bilens rolle og sikre våre rammebetingelser. Vi vet at samfunnet, bilindustrien, forhandlerne, verkstedene og kundene vil endre seg markant det neste tiåret. Poenget er at hvordan folk dekker sine mobilitetsbehov vil endres. Vi vet ikke helt hvordan og hvilke forretningsmodeller som vil utvikles, men det er viktig at vi har et styringsgrunnlag som kan håndtere disse endringene.

Grunnleggende skal NBF gjøre det samme som tidligere, og medlemmer vil ikke over natten oppleve store forskjeller. De viktigste endringene er:

 • Medlemsgrunnlaget utvides slik at seriøse aktører som driver med bil eller bilrelatert virksomhet i egen regi kan tas opp som medlemmer.
  • Det inkluderer eksempelvis bruktbilforhandlere, men ikke for eksempel Nabobil
  • Formålet strammes inn og tydeliggjør at NBF skal arbeide for bilen og bilbransjen.
  • Kravene til seriøsitet strammes inn
   • Forbundsstyret får mandat til å innføre utvidede krav for de ulike medlemsgrupperingene
    • Eksempelvis omsetningskrav for bruktbilforhandlere eller spesielle seriøsitetskrav for bilpleiebedrifter
 • Forbundsstyret har mandat til å avvise medlemssøknader

Dette skal endringene bidra til:

 • Etablere en sterk organisasjon som kan arbeide for bilen og bilbransjens posisjon i samfunnet også i fremtiden.
 • Etablere en organisasjon som har fleksibilitet til å endre seg sammen med bilbransjen.
 • Styrke hele bilbransjen, både den tradisjonelle bransjen og de nye forretningsmodellene som kommer.
 • Fortsette å gi gode tjenester og fordeler til medlemmene.
 • Styrke NBFs merkevare

Endringene skal ikke forringe NBFs merkevare. Endringene skal ikke åpne NBF for useriøse virksomheter.

Les intervju med administrerende direktør i NBF Stig Morten Nilsen her >

Adm dir i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTBscanpix