Enighet i frontfagsoppgjøret - hva er status nå?

Nyhet

Publisert

Norsk Industri og Fellesforbundet ble enige i frontfagsoppgjøret sent fredag 1.4. Partene unngikk en belastende streik, og kom til en løsning som innebærer en ramme på 3,7 % (den antatte lønnsutviklingen i 2022).

Kr. 4,- ble gitt i et generelt tillegg til alle innenfor verkstedindustriens tariffavtaler. Tekoindustrien fikk kr. 2,- i et såkalt lavlønnstillegg. I tillegg ble det enkelte endringer innenfor etter- og videreutdanningsbestemmelsene (EVU)  samt noen endringer i likestillingsreglene.

Les mer om lønnsoppgjøret her: https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/artikler/2022/lonnsoppgjoret-enighet-i-tariffoppgjoret-om-frontfag/

Resultatet i frontfagsoppgjøret gjelder kun for de bedriftene som er bundet av Industrioverenskomsten. Det blir ingen lokale forhandlinger før etter at Fellesforbundet har hatt sin uravstemning 6.mai.

Biloverenskomsten og bilselgeroppgjørene

Oppgjøret innenfor industrien danner grunnlaget også for NBFs lønnsforhandlinger. Og NBFs medlemsbedrifter må påregne at deler av lønnsoppgjøret, både økonomi og tekstendringer vil bli normgivende for oppgjørene innenfor bilbransjen.

NBFs forhandlinger med Fellesforbundet om Biloverenskomsten avholdes 28.-29. april.

Spm. om lønnsoppgjøret kan rettes til forhandlingssjef Hans Tore Hagland.