bytting av frontrute bil

Foto: Pixabay.com

Nytt krav i Reach: fra 24. august 2023 må alle kunne dokumentere fullført opplæring for alle som bruker diisocyanater og alle som overvåker arbeid hvor diisocyanater benyttes.

Det er flere produkter som inneholder diisocyanater i bilbransjen, som rutelim og klarlakk. Disse er det dessverre vanskelig å erstatte, det er derfor viktig at alle som blir eksponert, kjenner til farene og kan beskytte seg mot dem.  

MÅL: Få bort produkter som inneholder diisocyanater. Det er 5000 arbeidstakere i Europa som blir syke etter å ha vært eksponert av produkter som inneholder diisocyanater.  

Substitusjon: I kjemikaliehåndteringen er det et krav om at en skal vurdere substitusjon for hele tiden å velge "snillere" produkter. Nå har dere en gylden anledning til å gå gjennom kjemikaliebeholdningen og få bort flest mulig produkter som er mest skadelige. Senere blir oppfølging mye lettere, og de ansatte blir mindre eksponert.  

Kravet til opplæringen 

NBF vil sette opp kurs hvor KIWA vil være kursholder, se etter kursinvitasjon i våre nyhetsbrev eller på nbf.no. 

Alternativt kan leverandøren av kjemikaliene levere kursmateriell, mens det er en ekspert som må holde kurset. Det kan f. eks være en yrkeshygieniker hos bedriftshelsetjenesten.  

Kurset krever at det mulig for dialog mellom kursdeltaker og kursholder, så ren e-læring vil ikke være mulig. Det må også gjennomføres en test, slik at en kan dokumentere at innholdet i kurset er forstått.  

På Arbeidstilsynets sider er det skrevet mer om kravet til opplæring >. 

Relaterte artikler:  

God kjemikaliehåndtering er god økonomi >