Artikler

Vis filtrering

456 resultater

Type artikkel
Velg område
456 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Samarbeid mellom ledelse og ansatte

  NBFs medlemsbedrifter har mange arenaer for samarbeid med de ansatte. Felles for flere av bedriftene er at de er formelt bundet av tariffavtale. Men, flere bedrifter uten tariffavtale har også samarbeidsformer. Det nærmer seg også et lønnsoppgjør hvor partene på bedriftene skal finne løsninger om lønnstillegg. Da kan det være greit å "brushe" opp kunnskapene om samarbeidet mellom partene på bedriftene.

 2. Digitalt møte om rekruttering og lærlinger

  Torsdag 9. februar arrangerte BIL og NBF et digitalt møte om hvordan jobbe med rekruttering og lærlinger. Bransjen trenger kompetente arbeidstakere, da er det viktig å jobbe med arbeidsmiljøet slik at færrest slutter og slik at omdømme blir enda bedre som igjen letter rekrutteringen til bransjen.

 3. Nytt ADR/RID-regelverk fra 01.01.2023

  ADR/RID er regelverket som utarbeides i FNs undergruppe for transport av farlig gods, UNECE. Alle endringer i regelverket bestemmes i UNECE i to års intervaller, og ADR/RID 2023 er siste versjon av regelverkene. Endringene tredde i kraft 1.1.2023, men med en overgangsordning frem til 30. juni 2023.

 4. Ny felles digital bransjeplattform etableres

  NBF etablerer sammen med sine medlemsbedrifter en ny felles digital plattform for håndtering, kjøp og salg av biler.​ Bransjeplattformen har fått navnet DRIVE og vil være operativ fra august-september 2023.