Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Artikler

Vis filtrering

236 resultater

Type artikkel
Velg område
236 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, HMS, Ledelse og personal

  Plikt for arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i Helse, miljø og sikkerhet

  For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet ivaretas er det lovpålagt at alle bedrifter skal ha systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte.

 2. Nyhet

  Merking av bilpleieprodukter - kontroll avdekket store mangler

  En av fire bilpleieprodukter manglet riktig faremerking. Det ble funnet eksempler på dette hos samtlige virksomheter Miljødirektoratet kontrollerte i en kjemikaliekontroll i 2019.

 3. Nyhet

  Går det rett vei med klima- og miljøarbeidet i bedriften?

  For å få svar på dette må en jobbe kontinuerlig mot de klima- og miljømål en setter seg. Ved å velge å bli miljøsertifisert får bedriftene mange verktøy som gjør det enklere å se om en blir bedre. For miljø kan en sertifisere seg etter Stiftelsen Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS.

 4. Nyhet

  Planlegg sommerferieavviklingen 2020

  Selv om det tilhører arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie, så skal arbeidstaker bli hørt i forkant, og arbeidsgiver plikter å diskutere plasseringen av ferien med den enkelte eller med vedkommendes tillitsvalgte, jf. Ferieloven § 6.

 5. Nyhet koronaviruset, koronatiltak

  Gjensidige innfører tiltak for å lette situasjonen til bilskadeverkstedene

  Forsikringsselskapene kan spille en viktig rolle når det gjelder å lette situasjonen for bilskadeverkstedene under koronakrisen, og derfor har NBF ved flere anledninger henvendt seg til forsikringsbransjen i den anledning. Siste gang var rett før påske da vi oppfordret de største forsikringsselskapene til å innføre andre betingelser og salgsrutiner for innløste biler.

 6. Nyhet koronaviruset

  Kompensasjonsordningen – foretak som ikke er nedstengt av staten kan søke om dekning av uunngåelige faste utgifter fra og med mandag 20. april

  Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet 18. april for bedrifter som er stengt av myndighetene. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april. Selv om ordningen har gått gjennom både i Stortinget og ESA, kan det bli endringer og presiseringer underveis.

 7. Nyhet

  NBFs nye styre

  Her er innstillingen fra NBFs valgkomite. Tidligere er det gjort kjent at Per Helge Gumpen, konsernsjef i Gumpen gruppen, innstilles som ny styreleder etter Birger Skjellvik. I tillegg er det to nye personer i styret.

 8. Nyhet koronaviruset, koronasmittevern

  Du vil ikke ha smitte inn i bedriften. Minn de ansatte på personlig smittevern!

  Takk for at du bidrar til smittevern 24/7: Smittevern har blitt en del av våre daglige rutiner og nå blir det enda viktigere enn de siste ukene.

 9. Nyhet koronaviruset

  Sviktende bilsalg er en samfunnsutfordring. Det trengs statlige tiltak for å øke aktiviteten

  Bilsalget har falt dramatisk. Omsetningen av både brukte og nye biler har gått ned og trender nå mellom 50 og 60 prosent av en normal situasjon. En nedgang på 50 prosent av salget vil medføre en omsetningsnedgang i bilmarkedet på over 7 milliarder kroner i måneden. Det er en generell og stor svikt i etterspørselen. Det er alvorlig for bilbransjen og arbeidsplasser og negativt for samfunnet og bileiere. NBF ønsker økt vrakpant og kutt av omregistreringsavgift.

 10. Nyhet koronaviruset, koronatiltak, koronadrift

  Midlertidig rekonstruksjonslov skal beskytte levedyktige bedrifter mot konkurs

  Regjeringen la i statsråd 15. april frem forslag til midlertidig lov om rekonstruksjon (Prop. 75L, 2019-2020). Loven skal avhjelpe økonomiske problemer som følge av korona-pandemien, og føyer seg inn i rekken av statlige initiativ som skal motvirke unødige konkurser i levedyktige bedrifter som får akutt inntektssvikt som følge av korona-pandemien.