Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Av og til urettferdig, men helt nødvendig

Vi i NBF har fått noen tilbakemeldinger fra medlemmer om at de opplever kontantstøtten som urettferdig. Ikke rettferdig at noen får og andre ikke. Dette er forståelig. I mange tilfeller vil ikke ordningen være rettferdig. Det har både regjering, NHO og de andre partene vært åpne om.

Hovedpoenget med kontantstøtteordningen var å gi næringslivet støtte svært raskt. Finansminister Jan Tore Sanner sa fra første øyeblikk at ordningen ikke var millimeterpresis. Å lage en mye mer presis ordning ville tatt mye lengre tid, og innen den var på plass ville svært mange i utgangspunktet sunne bedrifter gått konkurs. Det ville ingen være tjent med.

Les resten av adm.dir i NBF, Stig Morten Nilsens blogginnlegg på NBF-bloggen >

Adm dir i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/ NTBkommunikasjon.