Innhold

Enighet om nye støtteordninger til næringslivet

Nyhet

Publisert

Den 10. november la regjeringen frem forslag til en generell kompensasjonsordning for alle deler av næringslivet. Ordningen skal gi støtte basert på hvor hardt bedriftene er truffet, ikke hvilken næring de sorterer under. Etter lange forhandlinger ble det 16. november 2020 oppnådd enighet mellom regjeringspartiene og Frp om pakken. Ordningen er nå styrket i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

Kompensasjonsordningen gjøres gjeldende for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, og dekker perioden september 2020 til februar 2021. Den nye ordningen er bygget på den tidligere ordningen.

NHO har jobbet hardt for at de ulike elementene i pakken skulle forbedres. Særlig gjelder dette kompensasjonsgraden og taket på støtten. Med enigheten mellom regjeringspartiene og Frp er det nå klart at kompensasjonsgraden for bedriftenes faste, uunngåelige kostnader øker fra 60 til 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar. I tillegg heves taket for maksimum støtte til 80 millioner kroner per konsern per måned.

Som regjeringen foreslo, vil kompensasjonsordningen gjelde for alle bedrifter med omsetningstap på mer enn 30 prosent i perioden fra september i år til og med februar 2021. Ordningen skal administreres av Brønnøysundregistrene. Bedriftene kan legge inn søknad i januar neste år.

Lovteksten er enda ikke på plass. NBF kommer tilbake med oppdatert informasjon når ordningen og tilhørende forskrifter er klare etter at Stortinget har vedtatt ordningen. Det er ventet at de detaljerte reglene vil bli omtrent de samme som for den ordningen som gjaldt våren 2020.

Se oversikt over kompensasjonsordningen på vår medlemstjeneste arbinn.no.

NBF avholder digitalt frokostmøte om kompensasjonsordningen og permitteringsregelverket onsdag 25. november 2020 kl. 09:00. Dette er gratis for NBF-medlemmer. Les mer om NBFs frokostmøte og meld deg på her.