Forsikringsselskapene kan bidra til å lette situasjonen for skade-/lakkverkstedene

Hele bilbransjen påvirkes av den pågående koronasituasjonen, og det er heller ingen unntak for skade-/lakkbransjen. NBF jobber hele tiden med å identifisere utfordringene og deretter påvirke til løsninger som letter situasjonen for bilbransjen så langt som mulig.

Forsikringsselskapene har en sentral rolle i samarbeidet med skade-/lakkbransjen, og alle rutiner, instrukser og normer som er etablert i dette samarbeidet er basert på en helt normal situasjon.

I disse høyst unormale tider påføres skade-/lakkverkstedene helt ekstraordinære utfordringer, og i dagens situasjon er det vanskelig å etterleve de spillereglene som samarbeidet med forsikringsselskapene normalt bygger på.

Redusert bemanning, manglende nøkkelpersonell, omprioritering av ressurser, forsinkede deleleveranser osv. fører til lengre reparasjonstid og lavere produksjon. Lengre reparasjonstider medfører blant annet flere diskusjoner rundt leiebildekning og tilhørende kostnader, og lavere produksjon medfører redusert inntjening og likviditetsbrist. 

Mange av disse utfordringene kan forsikringsselskapene bidra til å redusere ved å iverksette midlertidige tiltak som sikrer mer fleksibel saksbehandling, tiltak som sikrer god og presis forhåndsinformasjon til forsikringstakerne, tiltak som sikrer raskere betaling av verkstedfakturaer, utsette fakturering av DBS-takster, etc. 

I et brev til Finans Norge Forsikringsdrift har NBF beskrevet de utfordringene som skade-/lakkverkstedene nå står ovenfor, og samtidig konkretisert hvilke tiltak Finans Norge Forsikringsdrift og forsikringsselskapene kan innføre for å lette situasjonen. Finans Norge Forsikringsdrift har allerede respondert og sagt at de i tillegg til å vurdere egne tiltak også vil gjøre innholdet i brevet kjent for relevante styrer i Finans Norge, og for forsikringsselskapene.

NBF venter spent på endelig tilbakemelding fra forsikringsbransjen og vi håper nå at det innføres tiltak som gjør hverdagen litt enklere for våre skade-/lakkmedlemmer.