Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Garantiordning for lån til bedrifter

Fredag 20. mars presenterte regjeringen detaljer rundt ny garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

Ordningen iverksettes så raskt som mulig, men er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA, som har uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder korona-tiltak.

Vi kommer med oppdatert informasjon om hvordan ordningen kan tas i bruk når alle formaliteter er på plass. 

Les om garantiordningen på NHOs sider >