Krisepakke for bedriftene er lansert

Regjeringen la i dag frem en krisepakke for næringslivet. Dette er en kontantstøtte som er ment å bidra til at bedriften kommer seg igjennom krisen. Målet med pakken er at folk skal ha en jobb å gå tilbake til når hverdagen kommer. Det er mange detaljer og bransjetilpasninger som må på plass fremdeles. NBF vil arbeide aktivt med å sikre at bilbransjens behov blir ivaretatt.

Det er foreløpig en skisse på en modell som er lansert, og det er for tidlig å vurdere hvor godt denne kan fungere for bilbransjen. NHO har sammen med de andre partene i arbeidslivet vært med å utforme prinsippene for pakken. Mange detaljer mangler fremdeles. Disse skal komme på plass i løpet av den neste uken.

LITT OM PAKKEN:

  • Ordningen er generell, og ikke innrettet mot enkeltbransjer
  • Skal støtte bedrifter med vesentlig bortfall av omsetning
  • Skal dekke en andel av uunngåelige utgifter
  • Ordningen skal være effektiv, digital og så langt som mulig automatisert (det skal gå raskt fra søknad til pengene er på konto)
  • I første omgang varer pakken i to måneder, men den kan forlenges
  • Pakkens økonomiske rammer er usikker, men det antydes 10 til 20 milliarder i måneden

NBF vil gjennom helgen arbeide med å gi innspill til hvordan pakken best kan tilpasses bilbransjen. Det er mange utfordringer. En av de er å sikre at modellen tar høyde for den omsetningssvikten som kommer lenger frem i tid på grunn av lavt bilsalg og manglende leveranser. En annen er å sikre mindre bedrifter som kanskje opplever en mindre omsetningssvikt enn mange andre i næringslivet, men der lav egenkapital og marginer likevel gjør situasjonen kritisk.

NBF vil sammen med NHO og direkte mot Stortinget og regjeringen arbeide for at bilbransjen får mest mulig nytte av denne pakken.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om pakken så fort vi har det.

Spørsmålet vedrørende engangsavgift, omregistreringsavgift osv forventes å bli avklart senere i dag. Skatter og avgifter er ikke en del av denne pakken.