Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Artikler

Vis filtrering

247 resultater

Type artikkel
Velg område
247 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet koronapermittering, koronaviruset

  Permitteringsperioden utvides til 52 uker

  Både NHO og LO har krevd utvidelse av permitteringsordningen til 52 uker. Dette går regjeringen nå inn for. Det er nødvendig og gledelig.

 2. Nyhet, Forhandler og servicemarkedsdrift

  Ett av fem bilverksteder/kontrollorganer bryter regelverket for EU-kontroll ved å kontrollere egne biler

  NAF Magasinet Motor tok 7. august opp resultatene fra Statens vegvesens revisjoner av kontrollorganers praksis i forhold til å ta EU-kontroll på "egne" biler. Det viser seg at ett av fem verksteder/kontrollorgan her ikke har prosedyrene og praksis for dette i orden. Vi i NBF har ved flere anledninger presisert hvordan regelverket om habilitet skal forstås og vi gjentar dette gjerne.

 3. Nyhet, Nyttekjøretøy

  Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy med fjernstyring

  Vi har fått noen henvendelser vedr. utfordringer med enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy med fjernstyring, typisk asfaltspreder. Vedlagte notat fra Statens vegvesen skal gi en nærmere avklaring på hvordan dette skal håndteres for å sikre mer likebehandling.

 4. Nyhet, Lover og regler, Tall og fakta, Ledelse og personal

  Revidert nasjonalbudsjett og regelendringer fra 01-07-2020

  Regjeringen la 12. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

 5. Nyhet, Medlemskap og fordeler, Bilsalg, Forhandler og servicemarkedsdrift

  Kortfattet veileder til elbilkjøperen

  NBF har utarbeidet en enkel veileder til elbilkjøperen med bakgrunn i de erfaringer og spørsmål som dukker opp i etterkant av bilkjøpet.

 6. Nyhet, Forhandler og servicemarkedsdrift

  Oversikt over sommerstenging av kontrollhaller for kjøretøygodkjenning

  Statens vegvesen har gitt oss en oversikt som viser hvilke av deres haller som har planlagt med vesentlig redusert aktivitet, eller stengt i sommer. Dette gjelder enkeltgodkjenning av kjøretøy.

 7. Nyhet, HMS, HR, Ledelse og personal

  Inkluderende arbeidsliv

  Alle virksomheter er en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen). Målsettingen i IA-avtalen er å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

 8. Nyhet, Juridisk, Advokathjelp, Kontrakter og standarder, Lover og regler, Medlemskap og fordeler

  Vær varsom med å love "raske penger"

  Når man skal markedsføre låne- og kredittavtaler, setter finansavtaleloven og markedsføringsloven med tilhørende forskrifter rammer for hvordan dette kan gjøres. Det legges stor vekt på å forebygge gjeldsproblemer, unngå villedning og sikre forbrukernes øvrige interesser. Forbrukertilsynet har nå lansert en ny veileder om regelverket.

 9. Nyhet koronadrift

  Arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene kan jobbe i karantenetiden forutsatt at arbeiderne tester negativt på covid-19

  Regjeringen vedtok 22. juni en ny forskrift om endringer i Covid-19-forskriften. Forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten på 10 dager så fremt vilkårene for unntak i Covid-19-forskriften er oppfylt.

 10. Nyhet

  NBF på God Morgen Norge og P4

  Rekordmange nordmenn skal ut på sommerferie med bilen i sommer. Over 70 prosent. Det betyr at også de eldste bilene og ekstrabilene i familien skal på veien. Hvor klare er disse for veien?