Miljø- og energimerking av nye biler

Som en frivillig ordning har bilbransjen i Norge ved Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening sammen med NAF og Vegdirektoratet, laget en merkeordning som gir flere opplysninger enn hva gjeldende EU-direktiv krever. I EU-direktivet er minimumskravet å vise drivstofforbruk og CO2-utslipp for de forskjellige modeller og typer. Videre skal det være en rangering som viser hvordan aktuelle biler plasserer seg på en utslippsskala.

Det ble gjort en revidering av miljøplakaten i tråd med overgangen fra NEDC til WLTP, i forbindelse med de nye avgiftssatsene i Statsbudsjettet for 2020. Den nye merkeplakaten gir bilkjøperne utvidete opplysninger om utslipp av nitrogenoksider (NOx) og beregnet energiforbruk for nye biler som selges. Det er også tatt med opplysninger om avgiften som beregnes basert på utslippene av henholdsvis CO2 og NOx. 

Den nye miljøplakaten finner du her > 

Veilederen for miljøplakaten finner du her > 

Designmanualen for miljøplakaten ligger her >

Forenklet utfylling med tjeneste fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

De fleste bilforhandlere bruker en del tid på å fylle ut opplysningene på miljøplakaten, da disse dataene finnes på ulike steder. Dataene på det enkelte kjøretøyet endres også med jevne mellomrom, og man skal sørge for å holde seg oppdatert. For å sørge for at alle dataene er korrekte, og spare tid på utfyllingen, kan man bruke OFV Kjøretøydata. Det er en visningsportal som oppdateres daglig, og viser alle tilgjengelige person- og varebiler på det norske markedet. Hvert kjøretøy er referert med omfattende tekniske data, utstyrsdata, avgiftsdata og bilder, samt pris som ny. Miljøplakaten ligger som en modul i OFV Kjøretøydata og blir generert automatisk til PDF med alle data ferdig utfylt når man har valgt merke og modellvariant på kjøretøyet. OFV oppdaterer kontinuerlig sitt verktøy med de nye elementene, og den nye miljøplakaten ligger klar hos OFV.

 

Gjennom NBFs samarbeidsavtale med OFV har alle NBF medlemmer en rabatt på tjeneste som OFV leverer – les mer om avtalen her: https://www.nbf.no/medlemskap-i-nbf/Innkjopsavtaler/opplysningsradet-for-veitrafikken-ofv/