Foreldre som velger å være hjemme selv om skoler og barnehage åpner – hvilke regler gjelder for arbeidsforholdet?

Myndighetene åpner barnehager fra 20. april og 1.- 4. trinn i skolene fra 27. april. Noen foreldre vil likevel velge å være hjemme med barna, mot råd og retningslinjer fra myndighetene. Dersom arbeidstaker ensidig tar denne beslutningen, vil det være i strid med arbeidsplikten og kunne medføre trekk i lønn og andre reaksjoner fra arbeidsgiver.

Det er viktig å være åpen for god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte i denne situasjonen. Vi ser at mange bedrifter finner gode løsninger med sine ansatte og det er bra. Samtidig er det viktig å være tydelig på hvilke rettigheter og plikter den ansatte faktisk har nå som beslutning om å åpne barnehager og skoler er tatt av myndighetene.

 

  • Rett til å benytte omsorgsdager gjelder dersom barnet er sykt og den ansatte av den grunn må være hjemme.  Hvis barnet er friskt, men den ansatte ønsker å holde barnet hjemme når barnehagen/skolen åpner, kan ikke den ansatte bruke omsorgsdager.
  • Arbeidstaker har en arbeidsplikt i henhold til arbeidsavtalen. Dette innebærer å møte på arbeidsplassen samt å utføre arbeid iht. stillingsprosenten. Så fremt bedriften holder åpent og det ikke er avtalt hjemmekontor med arbeidsgiver, så forutsetter arbeidsavtalen at arbeidstakeren møter på arbeid. Brudd på denne arbeidsplikten kan i ytterste konsekvens medføre lønnstrekk eller disiplinære reaksjoner fra arbeidsgiver.
  • Det kan gjøres avtaler mellom partene om å ta ut ferie. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at arbeidstaker ikke har krav på ferie i denne perioden så fremt ikke det allerede er avtalt. Det hører under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstakers ferie skal avvikles, da driften må planlegges og organiseres forsvarlig. Ferieloven setter imidlertid visse grenser for styringsretten, blant annet skal hovedferien som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

Ovenfor oppsummerer rettighetene og pliktene i arbeidsforholdet. Vi vet at godt partssamarbeid og god dialog er viktig for å finne gode løsninger for både arbeidstakerne og bedriftene i denne situasjonen.