Forsikringsselskapene gjør tiltak for å hjelpe etter NBF-press

NBF tok i forrige uke kontakt med forsikringsselskapene for å få endret vilkårene for å hjelpe verkstedene gjennom krisen. Det er gledelig at If nå går foran, og at Gjensidige vurderer tilpasninger. Vi forventer flere tiltak og at andre aktører følger etter.

I kontakten med etterlyste NBF at selskapene iverksatte midlertidige tiltak som sikrer mer fleksibel saksbehandling, tiltak som sikrer god og presis forhåndsinformasjon til forsikringstakerne, tiltak som sikrer raskere betaling av verkstedfakturaer, utsette fakturering av DBS-takster, etc. 

Du kan lese om innspillene NBF gav her.