Regjeringen ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

Mange bedrifter opplever nå utfordringer knyttet til avholdelse av formelle møter som styremøte, generalforsamling/årsmøte og lignende på grunn av utbruddet av koronaviruset. Nå blir det mulig å ha digitale møter i stedet for fysiske møter i de tilfeller hvor det tidligere var påkrevd med fysisk oppmøte.

Som hovedregel etter dagens regelverk må norske selskaper avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger. I situasjonen vi står i nå kan dette medføre smitterisiko. I tillegg vil reiseforbud og restriksjoner medføre utfordringer. I en pressemelding 18. mars 2020 ber regjeringen bedriftene bruke digitale møter under korona-utbruddet. Regjeringen kommer med midlertidige regler slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale. Dersom fysiske møter fortsatt gjennomføres, er det viktig at man til enhver tid følger gjeldende anbefalinger fra myndighetene.
 
Du kan lese mer om regjeringens pressemelding her.