Når blir det lokale lønnsforhandlinger i bilbransjen?

Tradisjonelt ville bilbransjen være inne i en fase med de årlige lønnsforhandlingene. LO har tidligere vedtatt at de har ønsket forbundsvise forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden (for bilbransjens vedkommende vil det si forhandlinger direkte mellom NBF og Fellesforbundet). Etter de forbundsvise forhandlingene ville det ha blitt lokale forhandlinger. Vårens "vakreste forhandlingseventyr" vil først finne sted til høsten som følge av koronasituasjonen.

Dette betyr følgende: De såkalte frontfagsforhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet ble påbegynt i mars, men partene måtte utsette disse til august. Siktemålet nå er at disse forbundsvise forhandlingene skal avsluttes i slutten av august. Muligheten for streik i år vil nok være sterkt begrenset. Uansett skal frontfagsforhandlingene avsluttes først innenfor LO/NHO-sektoren.

Etter disse forhandlingene vil NBF begynne sine forbundsvise forhandlinger med Fellesforbundet for ansatte innenfor verkstedene og delelagrene (Biloverenskomsten) og med Handel og Kontor og Negotia innenfor bilselgersiden.

Biloverenskomsten

Aktuelle forhandlingstidspunkt vil være medio september for Biloverenskomsten. Da vil hele overenskomsten bli gjenstand for forhandlinger (tekstendringer og endringer av både minstelønnssatser og andre satser i overenskomsten). Etter de forbundsvise forhandlingene vil det være tid for lokale forhandlinger igjen. De lokale forhandlingene vil nok først finne sted utover i oktober.

Bilselgeravtalene

Forhandlingene med Handel og Kontor og Negotia vil finne sted i tid etter at forhandlingene med Fellesforbundet er sluttført. Sannsynlige tidspunkt vil være fra midten av oktober til slutten av oktober.

Vil det bli gitt noen generelle tillegg i år i det hele tatt?

Svært mye er jo blitt endret som følge av koronasituasjonen. NBF kan selvsagt ikke spå eller legge føringer på at det ikke vil bli gitt et generelt tillegg etter de forbundsvise forhandlingene. Men, den økonomiske situasjonen for mange av NBF/NHO-medlemmene gjør at det generelt vil bli lite rom for lønnstillegg etter årets forhandlinger.

Det understrekes at partene lokalt uansett må ha reelle lokale forhandlinger etter at de forbundsvise forhandlingene er avsluttet. Og – arbeidsgiversiden har en tariffhjemlet plikt til å gjennomgå og drøfte de såkalte fire kriteriene med de tillitsvalgte: I Biloverenskomsten står det at grunnlaget for de lokale forhandlingene skal være bedriftens "økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne". De samme prinsippene gjelder for bilselgeravtalene.

Ta kontakt med forhandlingssjef Hans Tore Hagland dersom det skulle være ytterligere spørsmål om årets lønnsforhandlinger.