Smittevern er fortsatt PRI 1, men dette vil ta tid

På medlemsmøtet som NHO arrangerte denne uken sa Bjørn Guldvog, leder i Helsedirektoratet, at vi må regne med å holde på med smitteverntiltak fram til vi har en vaksine tilgjengelig for det norske folk. Det er nok ikke sannsynlig før i 2021. Målet er å holde smittetallene langt nede.

Vi må altså planlegge i et langt perspektiv. Vi ser lyspunkter nå med at barnehager og skolen for de minste åpner opp igjen. Det vil si at vi får arbeidstakerne tilbake på jobb eller på hjemmekontor. De som fysisk må være på jobben for å utføre sitt arbeide kan det, så langt smittevern hensyntas. Og de som har mulighet til å jobbe hjemmefra og være produktive derfra oppfordres til å jobbe på hjemmekontor. Dette for å redusere trykket på offentlig kommunikasjon og oppsamling av mennesker på arbeidsplasser.  

Dugnaden blir enda viktigere enn før, og det er derfor viktig at vi overholder smitteverntiltakene, ingen ønsker å komme i en situasjon at tiltak må strammes inn igjen.   

Bilbransjen har gjort mange interne smitteverntiltak og det er viktig å minne kundene på at det er trygt å komme til verkstedet eller bilbutikken. 

Noe av det enkleste og viktigste er: Vask hendene og hold avstand.

 NBF har laget en smittevernveileder som oppdateres ved behov >

NBF har laget mye materiell til bruk i lokaler, på nettsteder og i sosiale medier. Disse finner du også i smittevernveilederen.